Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Geluidsmetingen bouw Zuidas

In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden.
Lees meer

Parkeerregime vastgesteld door de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 21 december 2017 is besloten tot wijziging van de Parkeerverordening 2013, waardoor er binnenkort een ander parkeerregime in onze buurt zal gelden: betaald parkeren met een parkeerduurbeperking van 1 uur. Zie de stukken bij agendapunt 38.
Meer informatie

Planning bouwprojecten Prinses Irenebuurt en omgeving
Op 18 december 2017 is een e-mail naar de raadsleden gestuurd met een overzicht van alle lopende en geplande bouwprojecten in en om de Prinses Irenebuurt. Hieruit blijkt duidelijk dat onze woonbuurt nu al (en straks nog veel meer) te maken heeft met een enorme bouwoverlast die ongetwijfeld zal bijdragen aan een toename van de verkeer- en parkeerproblemen als de buurt wordt opengesteld voor parkeren van niet-bewoners.

Tijdelijk fietspad naar station Zuid

Binnenkort zal worden gestart met de aanleg van enkele Warmte Koude Opslag bronnen (WKO) om het gebouw van de Goede Doelen Loterijen op duurzame wijze te kunnen gaan koelen en verwarmen. Daarom is het huidige tijdelijke fietspad langs het Strawinskyhuis afgesloten. Een nieuw tijdelijk fietspad is aangelegd (zie foto). Het definitieve fietspad zal meer westelijk zijn gelegen, maar wel ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage, zodat het goed aansluit op de Minervalaan.
Meer over de fietsparkeergarage

Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells ingetrokken
 fotomontage
De bezwaren tegen de omgevingsvergunning van Hogan Lovells voor het plaatsen van een gevelreclame zijn ingetrokken, nadat afspraken waren gemaakt over het verminderen van de luminantie en het toepassen van een dimmer.
Meer informatie

Omgevingsvergunning kap bomen Prinses Irenestraat verleend

Aanbiedingsbrief kapaanvraag
Kapaanvraag
Omgevingsvergunning 12 december 2017
Kaptekening
Boomonderzoek

Rioolwerkzaamheden ventweg Beethovenstraat
Op 29 november 2017 is een bewonersbrief verspreid.

Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen

De gemeente Amsterdam heeft nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid. De vereniging heeft op 21 september 2017 een inspraakreactie ingediend.
Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase

Het Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase, is op 5 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het plan maakt een aantal woontorens naast het St. Nicolaaslyceum en AkzoNobel mogelijk. Zie ook het item op de website van Zuidas. Op het voorontwerp voor het plan heeft de vereniging op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingediend. Op 14 augustus 2017 is een zienswijze ingediend op het ontwerpplan.
Bekendmaking

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie