Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Kort geding parkeren

Ongeveer 55 buurtbewoners waren op 12 april 2018 aanwezig bij het kort geding tegen de gemeente over de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Op 19 april 2018 heeft de rechter de gevraagde voorziening geweigerd. De rechter achtte het invoeren van fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt niet onrechtmatig. Het belanghebbendenparkeren in onze buurt is vervolgens op maandag 23 april 2018 door het weghalen van de borden en het plaatsen van parkeerautomaten daadwerkelijk beëindigd.
Vonnis in kort geding van 19 april 2018
Artikel over de uitspraak in Het Parool
Meer over parkeren

Gebiedsplan 2018 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 per thema gaat doen.

Kaarten met de bouwwerkzaamheden voor de Zuidzone Zuidas
Op 15 maart 2018 verkregen wij de ‘maandkaarten bouwen’ van de Zuidas zuidzone (ten zuiden van de A10). Deze geven informatie over de bouwwerkzaamheden voor de komende maanden. NB: het kaartmateriaal is niet altijd volledig of uitputtend. Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op. Ook werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas geen rol heeft, staan er niet op.

Bewonersbrief over de vernieuwing van de Prinses Irenestraat
Op 14 maart 2018 heeft de gemeente een brief verspreid waarin de start van de vernieuwing van de Prinses Irenestraat wordt aangekondigd. Ook is vermeld dat in mei de ondergrondse fietsparkeergarage aan de Strawinskylaan opent. Het fietspad Strawinskylaan is voor koningsdag (27 april 2018) weer voor al het fietsverkeer toegankelijk.

Algemene ledenvergadering
 
Op maandag 12 maart 2018 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Jacqueline Shaya trad af als voorzitter en Bart Capel als bestuurslid. Gery Mazeland is benoemd tot voorzitter. Nieuwe bestuursleden: Dik van Mourik (penningmeester), Caroline Beijdorff, Jaap Weijers, Godfried Kinnegim en Sjenka Tamse (secretaris). Harm van Gijssel blijft aan als bestuurslid. De vele vrijwilligers kregen de vogelkalender Birdies 2018 en een fles wijn. De ALV stond in het teken van parkeren. De ALV gaf het nieuwe bestuur mandaat om invoering van betaald parkeren wegens de gevreesde overlast via de juridische weg tegen te gaan.

Antwoordbrief over zwaar verkeer en parkeren
Op 12 maart 2018 heeft de gemeente een aantal vragen over het weren van zwaar verkeer in de buurt en parkeren beantwoord.
Brief 12 maart 2018
Meer informatie

Brief over nieuwe parkeerregels

In een brief van 7 maart 2018 heeft de gemeente uitgelegd wat er in de Prinses Irenebuurt op 16 april a.s. verandert: er komt betaald parkeren met een tarief van € 3 per uur van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Men mag maar 1 uur parkeren, tenzij de auto is aangemeld met de bezoekersvergunning of wanneer met een parkeervergunning wordt geparkeerd. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen voor € 132,50 per zes maanden als ze geen eigen garage, stallingplaats of belanghebbendenparkeerplaats hebben. Maximaal twee vergunningen per adres. Een bewoner met stallingplaats kan maar voor één auto vergunning krijgen. Een bezoekersvergunning kan straks (nu nog niet mogelijk) gratis worden aangevraagd op amsterdam.nl/parkeren. Hiermee kan het bezoek in totaal 60 uur per maand voor de helft van het tarief parkeren. Maximaal vijf kentekens tegelijk.
Plattegrond parkeren in de Prinses Irenebuurt
Wijzigen nadere parkeerregelgeving 2018 vanwege uitvoering drietal moties
Meer over parkeren

Verminkte bomen

Veel nieuwe bewoners van de Prinses Irenebuurt hebben lak aan het bestaande groen. Gras wordt kunstgras en bomen worden verminkt. Een noodkreet van Maaike Pouwels hierover werd geplaatst in Het Parool van 2 maart 2018.

Hoe de boomvalk van de Zuidas verdween

In 2017 heeft de boomvalk niet meer in de Zuidas gebroed. Zijn broedgebied is gekapt in verband met kantorenbouw. Lees het artikel in de Gierzwaluw.

Definitief ontwerp Strawinsky Noordoost

Op 19 februari 2018 ontvangen: het definitieve ontwerp (14 Mb) voor de openbare ruimte in het noordoostelijk deel van het plangebied Strawinsky. Het gaat om de ruimte rondom het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij (Nationale Postcode Loterij) op de hoek van de Prinses Irenestraat en de Beethovenstraat. Het gebied wordt volgens de Amsterdam Rainproof gedachte ingericht in verband met de steeds vaker voorkomende hoosbuien.
Zie ook: vergunning voor bruggen Prinses Irenestraat en omgevingsvergunning kap bomen Prinses Irenestraat verleend.

Bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, aangenomen op 14 februari 2018

Meer informatie

Erfpachtbijeenkomst
Op 6 februari 2018 was er in de Thomaskerk een informatieavond over de claimprocedure die door erfpachters wordt gestart over het gewijzigde erfpachtbeleid van de gemeente Amsterdam. Bekijk ook deze powerpointpresentatie.
Sprekers:
Koen de Lange (SEBA) - Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht
Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten) - Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid
Archief

Ophef over nieuwe school in de buurt

Eind januari 2018 heeft Little Universe School zich gevestigd op het adres Beethovenstraat 184a. Het is een particuliere tweetalige Montessori basisschool. Er heeft hierover geen communicatie met de bewoners van de flat plaatsgevonden. Ook is de vergunning voor brandveilig gebruik nog niet verleend.

Verkeersbesluit autodate borden Prinses Irenestraat

Op 17 januari 2018 heeft de gemeente vier autodate borden geplaatst in de Prinses Irenestraat. De autodate parkeerplaatsen in de Eduard van Beinumstraat bij het station zijn namelijk opgeheven. Op 29 januari 2018 is een verkeersbesluit in de Staatscourant bekendgemaakt voor de plaatsing van verkeersborden conform model E9 voor drie parkeerplaatsen. Onduidelijk is met welk verkeersbesluit de vierde parkeerplaats is vergund.

Plan voor een groene Zuidas
foto: Kees Winkelman
Op 7 februari 2018 wordt een plan voor een groene Zuidas behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, zie agendapunt 13. De commissie behandelt dan ook het opheffen van het Groeifonds Groen en de opzet en uitwerking van het Herplantfonds Zuidas. De documenten zijn hieronder te downloaden.
Commissieflap
Raadsvoordracht
Plan voor een groene Zuidas 60 Mb
TAC-advies

Geluidsmetingen bouw Zuidas

In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden.
Lees meer

Planning bouwprojecten Prinses Irenebuurt en omgeving
Op 18 december 2017 is een e-mail naar de raadsleden gestuurd met een overzicht van alle lopende en geplande bouwprojecten in en om de Prinses Irenebuurt. Hieruit blijkt duidelijk dat onze woonbuurt nu al (en straks nog veel meer) te maken heeft met een enorme bouwoverlast die ongetwijfeld zal bijdragen aan een toename van de verkeer- en parkeerproblemen als de buurt wordt opengesteld voor parkeren van niet-bewoners. Zie ook Fasering uitvoering Strawinsky (pdf).

Tijdelijk fietspad naar station Zuid

Inmiddels is gestart met de aanleg van enkele Warmte Koude Opslag bronnen (WKO) om het gebouw van de Goede Doelen Loterijen op duurzame wijze te kunnen gaan koelen en verwarmen. Daarom is het huidige tijdelijke fietspad langs het Strawinskyhuis afgesloten. Een nieuw tijdelijk fietspad is aangelegd (zie foto). Het definitieve fietspad zal meer westelijk zijn gelegen, maar wel ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage, zodat het goed aansluit op de Minervalaan.
Meer over de fietsparkeergarage

Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells ingetrokken
< fotomontage < gerealiseerd logo
De bezwaren tegen de omgevingsvergunning van Hogan Lovells voor het plaatsen van een gevelreclame zijn ingetrokken, nadat afspraken waren gemaakt over het verminderen van de luminantie en het toepassen van een dimmer. Op 17 februari 2018 is het logo geplaatst.
Meer informatie

Rioolwerkzaamheden ventweg Beethovenstraat
Op 29 november 2017 is een bewonersbrief verspreid.

Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen

De gemeente Amsterdam heeft nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid. De vereniging heeft op 21 september 2017 een inspraakreactie ingediend.
Meer informatie

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie