Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Algemene ledenvergadering
Op maandag 25 juni is er een algemene ledenvergadering in de Thomaskerk.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Koffie en thee bij binnenkomst en de eerste consumptie na afloop zijn voor rekening van de vereniging.

Mooie wandelingen door Oud Zuid
Op 29 juni 2018, 10.30 uur, start weer een links-rechts-links wandeling van de Vrienden van Oud Zuid. Start: voor Beethovenstraat 125. De wandeling gaat naar soms heel onbekende straten en pleinen.

Veel overlast door herontwikkeling 2Amsterdam

De Twin Towers aan de Strawinskylaan worden herontwikkeld voor het project 2Amsterdam. Ook op zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur wordt er gewerkt. Volgens de informatiebrief nr. 3 worden dan alleen werkzaamheden uitgevoerd waarvan de buurt weinig hinder heeft. Toch is er op zaterdagen veel overlast. Inmiddels is informatiebrief nr. 4 verschenen. Hierin worden excuses aangeboden. De parkeergarage langs de A10 is gesloopt. Voetgangers kunnen vanaf begin juli 2018 weer direct vanaf het Zuidplein naar de Parnassusweg.
Meer informatie
Bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Kaart voorbereidende werkzaamheden Zuidasdok

Wij hebben een uitvoeringskaart ontvangen waarop de locaties zijn aangegeven van de werkzaamheden voor de aanleg van Zuidasdok in 2018. De maandkaarten voor de bouwwerkzaamheden in de noordzone van de Zuidas zijn inmiddels ook beschikbaar.

Bodemverontreiniging in de Prinses Irenestraat

In de Prinses Irenestraat is in november 2017 een gedempte sloot ontdekt op de plek waar een riool moet worden aangelegd. Het materiaal waarmee de sloot is gedempt is sterk verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en barium. Het grondwater is sterk verontreinigd met diverse PAK’s en minerale olie. B en W hebben bij beschikking van 29 mei 2018 ingestemd met een deelsaneringsplan. De bodemverontreiniging bevindt zich voor het nieuwe gebouw van de Goede Doelen Loterij.

Vergunning verleend voor padelbanen

Op 2 mei 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van drie padelbanen op de locatie die hierboven is aangegeven.
Omgevingsvergunning
Tekeningen
Toelichting 16 Mb

Beroep bewoonster tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond
Op 18 april 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tegen het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ongegrond verklaard. Door de toegestane verhoging van de gebouwen 2Amsterdam zal een hoekwoning in de Prinses Irenebuurt in de winter minder zonlicht ontvangen. De gemeente had in aanmerking mogen nemen dat in een hoogstedelijke omgeving andere eisen mogen worden gesteld aan lichtinval en bezonning dan in een minder bebouwde omgeving. Prinses Irenebuurt dus hoogstedelijke omgeving? Lees de uitspraak.
Meer over dit bestemmingsplan

Wat zijn de parkeerregels in de Prinses Irenebuurt?
Op de gemeentelijke website zijn de parkeerregels voor onze buurt weergegeven.
Meer over parkeren

Gebiedsplan 2018 Buitenveldert-Zuidas
In dit gebiedsplan leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2018 per thema gaat doen.

Algemene ledenvergadering
 
Op maandag 12 maart 2018 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Jacqueline Shaya trad af als voorzitter en Bart Capel als bestuurslid. Gery Mazeland is benoemd tot voorzitter. Nieuwe bestuursleden: Dik van Mourik (penningmeester), Caroline Beijdorff, Jaap Weijers, Godfried Kinnegim en Sjenka Tamse (secretaris). Harm van Gijssel blijft aan als bestuurslid. De vele vrijwilligers kregen de vogelkalender Birdies 2018 en een fles wijn. De ALV stond in het teken van parkeren. De ALV gaf het nieuwe bestuur mandaat om invoering van betaald parkeren wegens de gevreesde overlast via de juridische weg tegen te gaan.

Geluidsmetingen bouw Zuidas

In de Prinses Irenebuurt wordt sinds juni 2017 continu het lawaai van de werkzaamheden in de Zuidas gemonitord. Op de website van Munisense zijn met enige moeite de metingen op de locaties AICS, Vijfhoek en Sint Nicolaas Lyceum te vinden.
Lees meer

Rioolwerkzaamheden ventweg Beethovenstraat
Op 29 november 2017 is een bewonersbrief verspreid.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.