Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg

       

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief

Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek

Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur

Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

Actueel

Maandag 27 maart 2017 Algemene Ledenvergadering, Thomaskerk, Pr. Irenestraat
Zie het buurtstencil dat op 11 maart is verspreid.

Informatiebijeenkomsten Zuidasdok

De aannemer die in 2019 met Zuidasdok gaat starten stelt zich voor aan de bewoners. De bijeenkomsten starten met een presentatie en aansluitend is er de gelegenheid om een-op-een in gesprek te gaan met medewerkers van het project.
Maandag 13 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 19 - 21 uur
Woensdag 15 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 17 - 19 uur
Donderdag 23 maart, Old School podium, Gaasterlandstraat 3-5, 19 - 21 uur
Informatiebrief Zuidasdok

Laatste fase werkzaamheden Strawinskylaan

Vanaf 24 februari 2017 wordt de zuidzijde van de Strawinskylaan onder handen genomen. De noordzijde (foto) is klaar. In een informatiebrief van 22 februari 2017 heeft de projectmanager Zuidasdok de bewoners gewaarschuwd voor ernstige geluidhinder door het vervangen van het tramspoor in de nachtelijke uren. Buslijnen 15, 65 en bus 62 richting Lelylaan halteren aan de noordzijde van de straat. Bus 62 richting Amstelstation doet de Strawinskylaan niet aan en rijdt vanaf de De Boelelaan rechtstreeks naar de Van Leijenberghlaan.
Werk Strawinskylaan

Vereniging verzoekt zwaar verkeer uit de buurt te weren
De vereniging heeft op 17 februari 2017 in een brief aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid verzocht ook voor de Prinses Irenebuurt een verkeersbesluit te nemen om zwaar vrachtverkeer uit de buurt te weren, net als in Buitenveldert.
Concept verkeersbesluit weren vrachtverkeer Buitenveldert

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase

De vereniging heeft op 13 februari 2017 een inspraakreactie ingestuurd op het voorontwerpbestemmingsplan Beethoven tweede fase.

Correspondentie over bouwhinder
Brief vereniging 7 november 2016
Brief Zuidas 29 november 2016
Reactie op brief Zuidas 9 december 2016
Richtlijn Bouwlawaai

Kapvergunningen verleend voor meer dan 14.000 bomen
 25 juni 2004
De vereniging heeft op 15 november 2016 een zienswijze ingediend op de ontwerpkapvergunning voor het Amsterdamse grondgebied van Zuidasdok. Er was ook een ontwerpvergunning voor het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ter inzage gelegd. Van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016 kon een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Ook de Bomenstichting heeft een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend.
Omgevingsvergunning kap 14.088 bomen
Nota van beantwoording
Omgevingsvergunning kap 276 bomen A10 rond knooppunt Amstel
Nota van beantwoording
Bekendmaking Staatscourant 1 maart 2017

Werkzaamheden bouw fietsparkeergarage gestart

De voorbereiding van de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage is op 6 december 2016 gestart. Op 9 december 2016 heeft Zuidas gereageerd op een aangeplakt A4-tje met een bedroefde reactie. Er was een informatiebijeenkomst voor de buurt op 29 november in de Thomaskerk. Zie de bewonersbrief van 14 november 2016. De vereniging heeft op 10 november 2016 een zienswijze ingediend op de aanvraag voor een watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw. Op 30 januari 2017 is de vergunning verleend. Het bemalingsadvies is onderdeel van de vergunning. Er moet voor worden gezorgd dat er geen grondwateronderlast voor de bebouwing aan de Minervalaan optreedt. De vergunning is bekendgemaakt in de Staatscourant.
Fietsparkeergarage onder Vijfhoek

Zienswijze exploitatievergunning Strandzuid 2.0
De vereniging heeft op 7 november 2016 een zienswijze ingediend tegen de aanvraag voor een exploitatievergunning door Strandzuid 2.0.

Inloopspreekuur Zuidas
Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur houden een gebiedsmakelaar en omgevingsmanager Zuidas spreekuur om te reageren op uw vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas of de buurten er omheen. Dag en tijd: dinsdag 17.00 - 18.00 uur. Locatie: Market 33, Claude Debussylaan 33.
Meer informatie

Nieuw overzicht met adressen voor melden hinder bouwprojecten en openbare ruimte

Klik hier