Ik wil graag lid worden van de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Ja
Nee
Naam
Man
Vrouw
Adres
E-mail
Ik maak het lidmaatschapsgeld van € 25 per jaar zelf over op NL30INGB0004459928 t.n.v. Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg te Amsterdam o.v.v. nieuw lid Ja
Nee, ik heb het al overgemaakt
Ik heb een hoger bedrag overgemaakt om de vereniging extra te steunen
Ik weet dat ik geen bevestiging of bewijs van mijn lidmaatschap krijg en maak zelf ieder jaar het lidmaatschapsgeld over Ja, dat weet ik
Ik krijg toch liever een bevestiging per e-mail dat ik lid ben geworden
Ik wil graag op de e-maillijst worden opgenomen om berichten van het bestuur te krijgen Ja
Nee
Ik heb nog de volgende vraag

Click here to create your own form.