Voorbeeldbrief inspraak erfpacht
Speciaal voor onze buurt heeft de vereniging een voorbeeldbrief opgesteld die kan dienen als uw inspraakreactie op de voorgestelde erfpachtoverstapregeling. www.amsterdam.nl/erfpacht.
Zie ook: Woeker Rapport Erfpacht - samenvatting van feiten en argumenten

Informatieve bijeenkomst wijziging erfpachtstelsel
 

Op 6 februari 2017 was er in de Thomaskerk een drukbezochte discussieavond - meer dan 200 bewoners - met deskundigen die zich inzetten voor een rechtvaardiger erfpachtsysteem. Na een korte presentatie van de panelleden kreeg de zaal de gelegenheid vragen te stellen onder voorzitterschap van Bowine Michel. Panelleden: Jan Schrijver (Verontruste Erfpachters Amsterdam), Koen de Lange (bestuurslid Stichting Erfpachters Belang Amsterdam), dr. Jan Wesseling (econometrist en voormalig directeur masteropleiding Economische Faculteit UvA).
Uitnodiging
Informatie over wat u kunt doen
AT5: Erfpachters bijeen in Frans Otten Stadion: 'Gedwongen ons huis te verkopen'
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 8 februari 2017, zie punten 12, 13 en 14