Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Nieuwsbrief
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 Lid worden

Aanmelden via het formulier

Het lidmaatschapsgeld bedraagt 25 euro per jaar, over te maken op: NL30INGB0004459928 ten name van Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg te Amsterdam.
Iedereen kan lid worden, ook als u niet in de buurt woont!


Ledenbestand actueel houden

Om het ledenbestand actueel te houden, worden de leden verzocht het formulier Registreren voor de Irenebuurt in te vullen. Vul zoveel mogelijk gegevens in.