Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 53
1077 XG  Amsterdam
tel. 020-6625018
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

Parkeren

Oproep om in te spreken op 6 december over voorstel betaald parkeren
De werkgroep parkeren roept u op om in te spreken op woensdag 6 december a.s. bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid (ID). De vergadering begint om 09.00 uur en vindt plaats in de Raadszaal van het Stadhuis. U moet zich 24 uur van te voren aanmelden, dus uiterlijk op maandag 4 december. Wilt u onder vermelding van: inspreken parkeren aan verbepar@gmail.com mailen dat u gaat inspreken zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Nieuw parkeerregime in de Prinses Irenebuurt voorgesteld

Het college van B en W heeft op 14 november 2017 besloten een nieuw parkeerregime in de Prinses Irenebuurt in te voeren. Als de gemeenteraad instemt, gaat dit naar verwachting per april 2018 in. De belangrijkste wijzigingen zijn: Invoeren van betaald parkeren in plaats van belanghebbendenparkeren. Tarief: € 3,00 per uur van maandag t/m zaterdag van 09.00 t/m 21.00 uur. Bewoners komen in aanmerking voor twee (bewoners)parkeervergunningen per adres (mits niet op eigen terrein kan worden geparkeerd). Er wordt een parkeerduurbeperking van twee uur ingevoerd en een bezoekersregeling met zestig parkeeruren per maand. De gemeenteraad neemt op 20 of 21 december 2017 een besluit.
Meer informatie

Het collegebesluit is genomen na inspraak op het beleidsvoornemen om het experiment met fiscaal belanghebbendenparkeren in de Prinses Irenebuurt om te zetten naar een regulier parkeerregime met betaald parkeren, aangevuld met parkeerduurbeperking. Zie de zienswijze van de vereniging.

Inloggen parkeren bezoekers niet meer via Mijn Cition maar Parkeerdiensten Amsterdam
Sinds kort linkt Mijn Cition niet meer door naar de website voor het aanmelden van bezoekers. De juiste link is: https://parkeervergunning.amsterdam.nl/.

Hoe het parkeerregime nu is
In de woonstraten van de Prinses Irenebuurt geldt een regeling van belanghebbendenparkeren. Parkeren is op werk- en zaterdagen tot 19.00 uur alleen mogelijk voor bewoners en hun bezoekers. Deze regeling is in 1986 tot stand gekomen om parkeeroverlast door het WTC zoveel mogelijk te beperken. In 2002 kwam de regeling op de tocht te staan door het Uitwerkingsbesluit fiscaal betaald parkeren stadsdeel ZuiderAmstel 2002. In de toelichting op dit besluit is vermeld dat in onze buurt per 1 april 2003 betaald parkeren zou worden ingevoerd, waarmee dus iedereen in de buurt zou kunnen parkeren. De vereniging en een groot aantal bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen het uitwerkingsbesluit. Zie het aanvullend bezwaarschrift. Hoewel de vereniging tot nu toe niet in het gelijk is gesteld, erkent de gemeente wel dat de buurt tegen parkeeroverlast moet worden beschermd. Daarom is de regeling in de vorm van een experiment voortgezet. B en W hebben het experiment goedgekeurd bij besluit van 29 oktober 2013, bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 28 mei 2014. Klik hier voor de motivering en voorwaarden. Op 1 maart 2014 is het experiment gestart. Op 1 april 2014 is Cition begonnen met de handhaving. Bewoners hebben vergunningen van Cition nodig voor de eigen auto en voor die van bezoekers en moeten daar fors voor betalen. Het experiment zou een jaar duren, maar inmiddels is duidelijk dat het zal worden voortgezet totdat een definitief besluit is genomen.

Lees meer