Bewonersbrief over werkzaamheden Strawinskylaan fase 3

Op 9 november 2016 is een bewonersbrief verspreid over de werkzaamheden Strawinskylaan fase 3. De noordelijke rijbaan wordt geasfalteerd, een nieuwe chaufeursruimte wordt gebouwd en er komen nieuwe trappen. Eind januari start het GVB met de aanleg van nieuwe wissels. Vanaf 21 november vertrekken alle bussen van Connexion tijdelijk vanaf de Gustav Mahlerlaan bij het Gustav Mahlerplein. Buslijnen 15 en 65 van het GVB vertrekken tijdelijk vanaf de zuidzijde van de Strawinskylaan. Bus 62 ook, maar in de richting van Amsterdam Lelylaan vertrekt bus 62 niet meer vanaf de Strawinskylaan. Deze bus rijdt dan via de De Boelelaan naar Lelylaan. De werkzaamheden duren tot 1 april 2017.

Opschudding over werkzaamheden Strawinskylaan

Vanaf 21 oktober 2016 wordt in vier weekenden tot 2.00 uur 's nachts met mogelijke uitloop verder in de nacht gewerkt aan de Strawinskylaan. Op de maandagen wordt tot 6.00 uur gewerkt. In een bewonersbrief is vermeld dat de werkzaamheden op sommige momenten aanzienlijke geluidshinder zullen veroorzaken. Op 13 oktober 2016 is hiervoor een nachtwerkontheffing verleend. Een delegatie van het bestuur is op 19 oktober 2016 naar het inloopspreekuur van de Zuidas geweest om de bezwaren van de buurt onder het voetlicht te brengen. Lees het verslag. Naar aanleiding hiervan heeft Zuidas een nadere toelichting gegeven.

Brief Zuidasdok over werkzaamheden GVB Strawinskylaan
In een bewonersbrief van 15 september 2016 heeft Zuidasdok uitgelegd dat het GVB geen WIOR-vergunning had voor de werkzaamheden die vanaf 5 september veel nachtelijke geluidsoverlast hebben veroorzaakt. WIOR staat voor Werken in de Openbare Ruimte. Ook wordt erkend dat de omwonenden ten onrechte niet waren gewaarschuwd. Er was een verkeerde inschatting gemaakt van de te verwachten overlast.

Bluswaterleiding geraakt bij werkzaamheden GVB Strawinskylaan
 
Meer informatie op AT5.
Zie ook Waterlek Strawinskylaan in Zuidas gedicht

Extreme geluidsoverlast afkomstig van de Strawinskylaan
In de nacht van 5 op 6 september 2016 werd de Prinses Irenebuurt wakker geschud door een hels kabaal. Het geluid kwam met tussenpozen en duurde in totaal ongeveer 30 minuten. Het GVB plaatste midden in de nacht nieuwe trammasten vooruitlopend op de herinrichting Strawinskylaan. De masten worden in de grond geboord waardoor extreme geluidsoverlast ontstaat. Klachten ingediend bij het digitale loket van de omgevingsdienst worden doorgestuurd naar stadsdeel@zuid.amsterdam.nl. Zie ook de informatie over klachtennummers onder de links op onze website.