Dossier Hinder

Update 25 november 2018: aanvullende maatregelen zuidasdok (raadsadres)
Klik hier voor het niewsitem.

Bezwaar tegen gevelreclame Hogan Lovells ingetrokken
De vereniging heeft op 29 augustus 2017 een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning die aan Hogan Lovells is verleend voor het plaatsen van een gevelreclame op het Atrium. Ook acht buurtbewoners hebben bezwaar ingediend. Een reclame-uiting moet een ingetogen chique uitstraling hebben en terughoudend in omvang, kleur en lichtniveau zijn. De productinformatie in de vergunningaanvraag was onduidelijk over de kleur en de verlichting. De vrees bestond dat de reclame hinderlijk en aandachttrekkend voor de bewoners van de Prinses Irenebuurt zou zijn, vooral 's avonds en 's nachts. De bezwaren zijn op 13 december 2017 ingetrokken, nadat afspraken waren gemaakt over het verminderen van de luminantie en het toepassen van een dimmer. De luminantie zal worden verminderd zoals uiteengezet in een brief van het bedrijf Haaxman Lichtreclame van 10 november 2017. Ook zal een dimmer aan de installatie worden toegevoegd. Op 17 februari 2018 is het logo geplaatst.
Criteria voor gevelreclame in de Zuidas.

logohoganlovells.jpghoganlovellsreclame170218.jpgfotomontagegevelreclamehoganlovells.jpg

 

Nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse evenementen
De gemeente Amsterdam heeft nieuw geluidbeleid ontwikkeld voor evenementen. Dit beleid is een belangrijk onderdeel van het evenementenbeleid. De vereniging heeft op 21 september 2017 een inspraakreactie ingediend. Er waren ruim 300 inspraakreacties. Op 11 januari 2018 vond behandeling plaats in een commissievergadering. Een aantal te behandelen documenten is ook hieronder te downloaden.
Commissieflap
Nota van beantwoording
TAC-advies
Locatieprofielen (17 MB)
Richtlijn duurzaamheid evenementenvergunningen
Beleidsregel 
Rapportage geluidsbeleving 2017