U bent hier:

Bezwaar werkzaamheden OVT1

Overleg geluidsgroep Irenebuurt, Zuidasdok en BCNZ 17 januari, 15.00 uur

Aanwezig:

 • De heer Eernstman
 • De heer Mante
 • Paul Kamermans – Omgevingsmanager ZAD
 • Wim van der Maarl – Akoestisch specialist ZAD
 • Johnny Wicherson – Hoofdwerkvoorbereiding Minervapassage
 • Francis Danen – Omgevingsmanager BCNZ
 • Shirley van den Bos – Omgevingsmanager BCNZ

Notulen

 1. Voorstelronde
 2. Aanleiding – Paul Kamermans
 • Toelichting door Paul Kamermans op de aanleiding van dit gesprek: de door de heer Eernstman gestuurde e-mail aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Zuidasdok met daarin het bezwaar op de werkzaamheden van OVT1 in januari 2023.  Het bezwaar richt zich op de bouwmethode (damwand trillen) en de periode (weekend). Paul Kamermans legt uit dat niet alle werkzaamheden bij een verbouwing van een in dienst blijvend station op doordeweekse dagen van 07.00 tot 19.00 kunnen worden uitgevoerd. Wanneer perrons en/of sporen moeten worden afgesloten vanwege de veiligheid, zal er uitgeweken moeten worden naar avonden, weekenden en ook nachten., waarbij we de hindergevende werkzaamheden zoveel als mogelijk overdag uitvoeren.
 1. Geluidsniveaus afgelopen buitendienststelling
 • Wim van der Maarl heeft een toelichting gegeven op de vastgestelde geluidsbelasting tijdens de werkzaamheden in het weekend van 14 en 15 januari 2023. Dit op basis van de geluidsmeter bij het Amaliaplein. De monitoringsgegevens van deze geluidsmeter had de heer Eernstman zelf ook meegenomen. Op zaterdag 14 januari zijn er damwanden getrild tussen 07:00 uur en 20:45 uur in de avond. Op zondag 15 januari zijn damwanden getrild tussen 09:00 en 19:00 uur. 
 • In de berekende resultaten van buitendienststelling 2301 (14/15 januari) bleek één hoge uitschieter te zitten: dit is te verklaren door het vuurwerk.
 • De heer Eernstman gaf aan dat er bij het trillen van damwanden rekening gehouden moet worden met zogenaamde toeslag voor impulsachtig en dat dit ook als zodanig berekend moet worden. Er zou een opslag van 5 dB bovenop de predictie moeten komen. Wim van der Maarl gaf aan dat intrillen weliswaar goed herkenbaar is in de woonomgeving maar dat het type geluid van intrillen niet overeenkomt met impulsachtig geluid. Bij impulsachtig geluid komen in het geluidsbeeld geluidsstoten voor die minder dan 1 seconde duren en een zekere repetitie kennen. Dit is wel het geval bij heiwerkzaamheden. Het is gezien het voorgaande niet gebruikelijk deze opslag bij het intrillen van damwand toe te passen
 1. Werkmethode en werktijden
 • Volgens Johnny Wicherson blijkt het op veel locaties binnen het stationsgebied niet mogelijk om de damwanden drukkend aan te brengen vanwege de lengte van de damwandplanken en de compactheid van het grondpakket van de sporen en snelweg. Om die reden is trillen niet altijd te vermijden. Bovendien dienen veel damwanden binnen het valbereik van openbaar gebied aangebracht te worden, waardoor het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is om het valbereik vrij te maken. Dit houdt in dat veel damwanden in buitendienststellingen (van trein, metro, A10) aangebracht moeten worden. Deze infrastructuur kan vanwege de drukte en veiligheid, alleen in weekenden buiten dienst worden genomen. Hierdoor is het uitvoeren van werkzaamheden in weekenden helaas noodzakelijk.
 1. Doorkijk geluidsbelastende werkzaamheden
 • Shirley van den Bos licht aankomende funderingswerkzaamheden toe. In de volgende weekenden zullen nog trillingswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden:
  • Weekend van 28/29 januari (naschrift: geannuleerd)
  • 11/12 februari
  • Een nader te bepalen weekend in april
  • 1 en 2 juli
  • Twee weekenden in september
 • Tijdens deze weekenden wordt het valbereik wederom vrijgemaakt om de veiligheid van reizigers, passanten en weggebruikers te garanderen.
 • Voor het aanvragen van de geluidsontheffingen worden de specifieke werkzaamheden berekend, maar wordt ook een doorkijk gegeven naar aankomende werkzaamheden per kalenderjaar. Dit om ook te kunnen toetsen aan de wettelijke toegestane blootstellingsduur vanuit het Bouwbesluit. Hierbij wordt gekeken naar de cumulatie van alle werkzaamheden van project OVT van Zuidasdok per kalenderjaar.
 1. Communicatie en vooruitkijk
 • De heer Eernstman heeft aangegeven dat er gefragmenteerd gecommuniceerd wordt over de werkzaamheden. De bewoners van de Prinses Irenebuurt hebben meer behoefte aan een doorkijk voor de langere termijn en meer uitleg over de nut en noodzaak van de uit te voeren werkzaamheden. Voorkeur hierbij is communiceren via de website, zodat ook de website van de bewonersvereniging deze informatie kan delen. Paul Kamermans zegt toe dat er bij het communiceren meer aandacht zal worden besteed aan de reden waarom er gewerkt wordt en er meer vooruit gekeken kan worden. Tevens geeft Paul Kamermans aan dat hij graag deelneemt aan de geluidsmonitoringsoverleggen die eens per kwartaal met de Irenebuurt plaatsvinden.