U bent hier:

Dossier Verkeer

Update 18 februari 2020: foto's van verkeersongevallen gezocht
Om de buurt veiliger te maken, zijn we altijd op zoek naar foto's van verkeersongevallen die ons standpunt kunnen verduidelijken bij de gemeente. Zie dit nieuwsartikel daarover.

Update 8 januari 2020
Op woensdag 4 december heeft een verkeersschouw plaatsgevonden met enkele bewoners en Stadsdeel Zuid. Daarover ontvingen wij van stadsdeel Zuid op 8 januari 2020 onderstaand verslag.
Kruising Prinses Irenestraat - Beethovenstraat
Opmerking bewoners: automobilisten maken regelmatig gebruiken van het fietspad bij de Prinses Irenestraat om af te slaan naar de Beethovenstraat in plaats van de hiervoor bedoelde uitrit. 
Aanpassingen:  
-Het verkeersbord met de aanduiding ‘fietspad’ wordt meer richting het begin van het fietspad verplaatst (aan de kant van de Prinses Irenestraat), zodat automobilisten dit bord (hopelijk) eerder zien. 
-Het gemarkeerde vak voor de uitrit van de Prinses Irenestraat wordt verwijderd. In plaats van het huidige gemarkeerde vak wordt belijning aangebracht waardoor de route richting de uitrit wordt benadrukt, zodat meer duidelijkheid wordt gecreëerd voor automobilisten en zij minder geneigd zijn gebruik te maken van het fietspad. 
-Tevens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om duidelijkere markering aan te brengen bij het fietspad, zodat het verschil tussen het fietspad en de in- en uitrit voor auto’s nog beter wordt benadrukt. 
Paaltjes westelijke ventweg 
Opmerking bewoners: aan de westzijde van ventweg in de Beethovenstraat staan afwijkende paaltjes die er eerder niet stonden. 
Reactie: deze paaltjes zijn door Waternet geplaatst t.b.v. de werkzaamheden aan het riool. Bij afronding van deze werkzaamheden worden de paaltjes definitief verwijderd. 
Parkeerplekken westelijke ventweg nabij Willem Kesstraat
Opmerking bewoners: wanneer de twee parkeerplekken op de westelijke ventweg nabij de Willem Kesstraat in gebruik zijn, belemmeren deze het zicht waardoor ander verkeer dat gebruik maakt van de ventweg niet goed te zien is. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Reactie: de mogelijkheden worden onderzocht om deze parkeerplekken zo snel als mogelijk op te heffen. Om dit op korte termijn te kunnen realiseren is het denkbaar dat er kruizen worden aangebracht in de parkeerhavens. Op langere termijn kan de stoep bijvoorbeeld samengetrokken worden met de parkeerhavens.
Bocht Willem Kesstraat
Opmerking bewoners: de bocht van de Beethovenstraat richting de Willem Kesstraat is lastig te maken vanwege de huidige inrit. Automobilisten komen met de huidige constructie aan de andere weghelft uit. Bovendien liggen gelijk naast de bocht parkeerplekken, waardoor het zicht op tegemoetkomend verkeer beperkt is als hier auto’s staan geparkeerd.  
Reactie:  de inrit richting de Willem Kesstraat wordt verbreed, zodat de bocht beter gemaakt kan worden. Bovendien worden de mogelijkheden voor het opheffen van de enkele parkeerplekken die in de bocht gesitueerd zijn onderzocht. 
Overhangend groen geveltuin oostelijke ventweg
Opmerking bewoners: bij een van de complexen aan de oostelijke ventweg Beethovenstraat hangt het groen tot ver over de stoep, waardoor deze minder toegankelijk is. Er zitten bovendien scherpe doornen in het groen, waardoor dit gevaarlijke situaties kan opleveren. 
Reactie: contact is gezocht met de betreffende VvE, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van dit groen. Zij zullen naar verwachting snel actie ondernemen.