U bent hier:

Kavel C2/3 Rechtbank Amsterdam

De kavel C2/3 Rechtbank Amsterdam

De kavel C2/3 Rechtbank Amsterdam is de plek waar nu de tijdelijke rechtbank staat, aan de Fred. Roeskestraat. Het plan is om op deze kavel een kantoorgebouw en een woningencomplex te realiseren, met een gemengd programma van wonen en werken. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de kavel openbaar verkopen aan een partij die deze ontwikkeling realiseert12.

De verkoopprocedure die op 25 januari 2022 sloot, heeft echter niet geleid tot een gunning. Een van de redenen hiervoor was de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan, die als een obstakel werd gezien door de deelnemende marktpartijen. Het Rijksvastgoedbedrijf wil daarom nu eerst zelf de wijziging van de bestemming oppakken, op basis van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten2.

De VIA vindt de verhoging van de bouwhoogte tegenover een monument, de Warnersblokken, ingaan tegen de eerdere afgesproken Principenota met een lagere zichtlijn richting de hoge gebouwen richting A10.

Het plan is om op de kavels C2/C3, de plek van de voormalige tijdelijke rechtbank, een gemengd programma van woningen en kantoren te realiseren. In 2022 is de gunning door het RijksVastgoedBedrijf mislukt. Hoofdzakelijk omdat een herziening van het bestaande bestemmingsplan Zuidas-Parnas ontbrak. Er is nu door het RijksVastgoedBedrijf, op basis van de in 2021 vastgestelde Nota van Uitgangspunten, een herziening voor de kavels C2/C3 opgesteld. Er blijven bezwaren tegen de bouwhoogtes recht tegenover de rijksmonumenten, de Warners blokken. De zichtlijn is in tegenspraak met de in 2020 vastgestelde Principe Nota voor Parnas.