Proef verkeersregelaars kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat.

25 september 2013

Door het verleggen van het fietspad in het Beatrixpark, is met name het gebruik door fietsers van de kruising flink toegenomen. Dit was aanleiding om na advies van het bureau Goudappel en Coffeng de kruising aan te passen en daarmee veiliger te maken.

De maatregelen zijn door het bureau in de praktijk geƫvalueerd, ook met een schouw in aanwezigheid van buurtbewoners, eerder deze maand.

Mede naar aanleiding van signalen uit de buurt heeft dienst Zuidas opdracht gegeven om als proef twee dagen verkeersregelaars in te zetten in de spitstijden. Het effect van deze verkeersregelaars op de veiligheidssituatie van de kruising zal in de rapportage van Goudappel en Coffeng worden meegenomen.