Mondelinge vragen over onveilig kruispunt fietsers

16 september 2013

GroenLinks verzocht de wethouder om tijdens de spits verkeersregelaars in te zetten op het onveilige kruispunt Prinses Irenestraat/Beethovenstraat. De partij heeft naar aanleiding van klachten uit de buurt zelf een kijkje genomen tijdens de ochtendspits. Hamstra reageert: 'Sinds de afsluiting van het fietspad is het veel gevaarlijker geworden, zeker voor de vele kinderen die er fietsen. Dit moet snel veranderen. Verkeersregelaars tijdens de spits kan daarbij een optie zijn. GroenLinks wil zo snel mogelijk een veilige oplossing, want deze situatie mag zo niet langer blijven bestaan.'

De onveilige situatie op het veel gebruikte kruispunt is wethouder Verkeer in Zuid, Marco Kreuger, al een tijdje bekend. 'We zijn al geruime tijd in gesprek met Dienst Zuidas en wethouder Van Poelgeest over deze kruising. Het eerste ontwerp kreeg een vernietigend advies van de centrale verkeerscommissie. Vervolgens is het ontwerp aangepast. Kort na oplevering is de kruising op ons uitdrukkelijk verzoek nog een keer aangepast omdat het nog steeds onveilig bleek. Dit is gedaan op basis van een verkeersstudie door een extern bureau. De praktijk leert echter dat het nog steeds een groot knelpunt is.'

Het stadsdeel signaleert de problemen en bekijkt nu welke stappen ze gaat ondernemen. Kreuger licht toe: 'We zullen dit opnieuw aan de orde stellen in de bestuurlijke overleggen. Er zijn wel grenzen aan wat je nog met fysieke aanpassingen kunt doen om de kruising veilig te maken. Er zijn simpelweg meer fietsers tijdens de spits dan het kruispunt kan verwerken. De echte oplossing moet gevonden worden in het aanleggen van een nieuw fietspad dat aansluit op de oude fietstunnel.'

Hij vervolgt: 'Wij blijven nauw betrokken bij de uitwerking van het nieuwe fietspad richting de fietstunnel en in de tussentijd dringen we aan op extra verkeersmaatregelen op de kruising Prinses Irenestraat/Beethovenstraat.'

Dienst Zuidas ziet het liefst dat deze nieuwe route, die ten noorden van het St. Nicolaaslyceum naar de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat voert, ook na 2016 de hoofdroute blijft. De wethouder zegt daar het volgende over: 'Wij zijn voorstander van een nieuw fietspad dat aansluit op de oude fietstunnel. We hebben hier ook flink op aangedrongen, maar we kregen steeds te horen dat er te weinig ruimte was tussen de gebouwen. Uiteindelijk bleek dit genuanceerder te liggen en kwam er alsnog de toezegging aan de gemeenteraad om een soort 'olifantenpad' aan te leggen richting de fietstunnel. Het is niet moeilijk om te bedenken dat dit straks de hoofdfietsroute gaat worden, dus dat moet dan ook een volwaardig fietspad gaan worden.'

Vorige week vond er een schouw plaats voor buurt en betrokken. 'De belangrijkste afspraak is dat het bureau dat het verkeersonderzoek heeft uitgevoerd de genomen maatregelen evalueert. Op basis daarvan kan gekeken worden welke maatregelen aanvullend mogelijk zijn', aldus wethouder Kreuger.

De doorgaande fietsroute door het Beatrixpark werd op 8 juli afgesloten vanwege de bouw van de garage en kantoren van Stibbe en AkzoNobel op de Zuidas. Het werkterrein ligt op de route van het fietspad en kan daarom minstens tot het einde van de werkzaamheden in 2016 niet meer gebruikt worden. De nieuwe, vervangende hoofdroute tussen Oost en West leidt fietsers via de drukke kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat.