U bent hier:

Parkeren

Parkeerregels Irenebuurt
Op de website van gemeente vind je de laatste regels voor onze buurt.

Update 9 oktober 2018
Het college stuurt een brief aan de raad waarin ze bevestigen dat coulant zal worden omgegaan met aftrek van het aantal vergunning voor stallingplaatsen die verbouwd zijn. Klik hier voor de brief.

Update 17 mei 2018
De gehele buurt heeft een brief ontvangen, of gaat een brief ontvangen waarbij de gemeente alle parkeerbonnen uit coulance vernietigd en aangeeft per 1 juni te gaan handhaven. Voor de duidelijkheid doen ze er een bijlage bij, al valt te bezien hoe duidelijk gebied A is.

Kort geding parkeren
Ongeveer 55 buurtbewoners waren op 12 april 2018 aanwezig bij het kort geding tegen de gemeente over de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Op 19 april 2018 heeft de rechter de gevraagde voorziening geweigerd. De rechter achtte het invoeren van fiscaal parkeren in de Prinses Irenebuurt niet onrechtmatig. Het belanghebbendenparkeren in onze buurt is vervolgens op maandag 23 april 2018 door het weghalen van de borden en het plaatsen van parkeerautomaten daadwerkelijk beëindigd. Betaald parkeren is nu gedurende 1 uur mogelijk. Langer parkeren is alleen mogelijk als de auto is aangemeld met een bezoekersvergunning of wanneer met een parkeervergunning wordt geparkeerd.
Vonnis in kort geding van 19 april 2018
Alle bijbehorende producties

Bewoners met garage of stallingsplaats krijgen geen bewonersvergunning
Op 16 april 2018 vervalt het belanghebbendenparkeren. Uit een brief van 16 maart 2018 blijkt dat gecontroleerd wordt of u een stallingplaats heeft als u een bewonersvergunning aanvraagt. Als u een stallingplaats heeft, wordt er geen bewonersvergunning verleend. Als u beschikt over een tweede motorvoertuig waarvan het kenteken op uw naam of die van een andere bewoner op uw adres staat, kan er één bewonersvergunning worden verleend. In geval van een leaseauto zijn aanvullende documenten nodig. Tijdens de zitting van het kort geding van 12 april 2018 heeft de gemeente toegezegd dat garages die zijn verbouwd en niet meer als zodanig bruikbaar zijn, onder de hardheidsclausule zullen vallen. Er is dan toch een bewonersvergunning mogelijk.

Brief over nieuwe parkeerregels
In een brief van 7 maart 2018 heeft de gemeente uitgelegd wat er in de Prinses Irenebuurt op 16 april 2018 verandert: er komt betaald parkeren met een tarief van € 3 per uur van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. Men mag maar 1 uur parkeren, tenzij de auto is aangemeld met de bezoekersvergunning of wanneer met een parkeervergunning wordt geparkeerd. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen voor € 132,50 per zes maanden als ze geen eigen garage, stallingplaats of belanghebbendenparkeerplaats hebben. Maximaal twee vergunningen per adres. Een bewoner met stallingplaats kan maar voor één auto vergunning krijgen. Een bezoekersvergunning kan straks (nu nog niet mogelijk) gratis worden aangevraagd op amsterdam.nl/parkeren. Hiermee kan het bezoek in totaal 60 uur per maand voor de helft van het tarief parkeren. Maximaal vijf kentekens tegelijk.
Plattegrond parkeren in de Prinses Irenebuurt
Wijzigen nadere parkeerregelgeving 2018 vanwege uitvoering drietal moties

Parkeerregime vastgesteld door de gemeenteraad
In de raadsvergadering van 21 december 2017 is besloten tot wijziging van de Parkeerverordening 2013, waardoor er per 16 april 2018 een ander parkeerregime in onze buurt zal gelden: betaald parkeren met een parkeerduurbeperking van 1 uur. Zie de stukken bij agendapunt 38. De vereniging en een groot aantal buurtbewoners hebben het college van B en W op 19 februari 2018 gesommeerd het nieuwe parkeerregime nog niet in te voeren, omdat in 2009 is toegezegd dat eerst de lopende procedures over de besluiten tot intrekking van het belanghebbendenparkeren zullen worden afgerond. De gemeente heeft in een e-mail van 2 maart 2018 afwijzend gereageerd. De rechter heeft al geoordeeld dat het toegestaan is fiscaal parkeren in te voeren. De gemeente stelt verder dat zij de belangen van de bewoners in relatie tot de parkeerdruk heeft meegewogen bij de wijze van invoeren. Zo is onder meer een beperking van de parkeerduur opgenomen.

Inloggen parkeren bezoekers niet meer via Mijn Cition maar Parkeerdiensten Amsterdam
Mijn Cition linkt niet meer door naar de website voor het aanmelden van bezoekers. De juiste link is: https://parkeervergunning.amsterdam.nl/.

Meer weten over parkeren? Link dan hier naar het 'Dossier Parkeren' elders op de website (onder Dossiers).