U bent hier:

Nieuws / Archief

14/07/2018

Lees hier Jan Schrijver's email-nieuwsbrief van 13 juli 2018 met de meest recente informatie over erfpacht in Amsterdam. 

Belangrijkste boodschap van Jan: vraag het aanbod dat de gemeente gaat doen zo snel mogelijk aan! Na 31-12-2019 verlechtert het aanbod hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk.

Beste erfpachters,

Een lange mail weer. Sorry. En u kunt het nog veel langer maken door alle links en bijlagen te bekijken, maar dat is niet echt nodig.

Inspraak
Woensdag jl was de eerste bijeenkomst van de nieuwe raadscommissie met de nieuwe wethouder mevrouw Van Doorninck (GroenLinks).
Aan het begin was er inspraak van yours truly (terug te luisteren hier, ga naar agendapunt 8 in de rechterkolom) en van Koen de Lange van SEBA (hier: downloaden om af te luisteren). 
Ik rekende voor dat de meeste erfpachters die in 2020 nog niet zullen zijn overgestapt daarna nog veel hogere bedragen kwijt zullen zijn dan nu al (zie ook bijlage met rekenvoorbeelden). 
En Koen de Lange rekende voor dat met het huidige tempo van afwikkeling van de overstapregeling de gemeente nog 80 jaar bezig zal zijn om alle erfpachters langs de notaris te leiden! Kortom, het is een fiasco. Ook reikte Koen de Lange een eenvoudige oplossing aan: laat de gemeente verklaren dat zij toekomstige canonherzieningen niet zal doorvoeren, dus de huidige (vaak geïndexeerde) canon eeuwig blijft innen. 

Reactie wethouder
Naar aanleiding van vragen van het raadslid Boomsma (CDA), kwam de wethouder aan het woord. Dit was vrij onthullend. U kunt het hier zelf terugluisteren onder agendapunt 24:
Zij liet duidelijk blijken nu vooral te focussen op de uitvoering van de overstapregeling. De besluiten van het vorige college zijn voor haar een fait accompli. 
Hoewel zij andere opvattingen heeft over eeuwigdurend (zij zou niet willen afzien van toekomstige waardestijging), is de rekenmethode met BSQ een gegeven. 
De aangekondigde 'onafhankelijke' commissie is dan ook niet bedoeld om een heel nieuw plan te maken, maar om achteraf de gang van zaken te evalueren... 
Die commissie zal dan ook pas eind van deze raadsperiode worden ingesteld (2021 ?). 
Haar reactie op de (oude) oplossing van Koen de Lange getuigt van onbegrip: ze zei namelijk dat ze de grond niet gratis wilde cadeau geven, terwijl het voorstel van SEBA impliceert dat erfpachters eeuwig de huidige canon blijven betalen, dus juist niet gratis maar een blijvende inkomstenpost voor de gemeente. 
Maar die gaat het dus niet worden. 
Over de uitvoeringsproblemen bleef de wethouder vaag. Ze doet haar best, vraagt begrip omdat het allemaal zo ingewikkeld is (gemaakt!) en houdt de vinger aan de pols. Misschien 80 jaar lang dus?

Wat betekent dit voor ons?
E.e.a. betekent dat alle erfpachters zich serieus zorgen moeten maken. De verwachting is niet dat het nieuwe college de fouten inziet en het roer omgooit. 
Daarom toch maar een aanvraag indienen voor vastzetten van de canon (afkopen hoogstens te overwegen voor erfpachters met een lage BSQ < 20).
Als u niets doet, gaat na 31-12-2019 het spreekwoordelijke zwaard van Damocles op u neervallen. Dan kunt u wel denken dat uw canonherziening nog ver weg is (misschien pas na 2040?), maar wat als u voor die tijd uw huis wilt verkopen? Zal een koper dan geen rekening houden met het feit dat tegen die tijd de toekomstige door de gemeente berekende canon onbetaalbaar is? Als u vindt dat u veel te veel betaalt (BSQ > 20) dan is er nog de rechtszaak waar u zich bij kunt aansluiten.

Zoals Boomsma vroeg, zou de gemeente eigenlijk alle erfpachters (in elk geval die met een lage BSQ) actief moeten benaderen om de situatie uit te leggen. En eigenlijk de vergelijking tussen overstappen en niets doen voor te rekenen.
Ik zie dat niet gebeuren. 
Misschien moeten wij dat dan maar doen. Breng al uw kennissen aan hun verstand dat zij zich toch echt eens in hun erfpachtsituatie moeten verdiepen! Laat hen met een makelaar of notaris erover spreken of met SEBA (https://www.erfpachtinamsterdam.nl/) of ondergetekende. Want het ravijn waar we na 2019 in storten zal diep en duister zijn!

Met vriendelijke groet,

Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam