U bent hier:

Zuidasdok in Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 27 mei 2015

27/05/2015

 

Er zijn 45 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok ingediend en 131 zienswijzen over het ontwerptracébesluit Zuidasdok.

Het bestemmingsplan en de nota van beantwoording zullen in het eerste kwartaal van 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit staat in een notitie die voor de commissievergadering RO van 27 mei 2015 is opgesteld. De vereniging heeft ingesproken op de vergadering van deze raadscommissie. Klik hier voor de uitzending, de bijdrage van bestuurslid Gery Mazeland is te zien vanaf 1:42 uur.