U bent hier:

Nieuws / Archief

24/01/2017

De vereniging en buurtbewoners hebben 24 januari 2017 ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening over het Uitvoeringsbesluit Strawinsky.

De behandeling in de gemeenteraad vond de volgende dag plaats (zie agendapunt 35). De belangrijkste wens van de vereniging, te weten dat het toekomstige fietspad over de Vijfhoek aansluit op de Minervalaan, is gehonoreerd. De raad heeft een amendement aangenomen waardoor de laatste zin van de voordracht voor de raadsvergadering is gewijzigd in: Een noord-zuid fietspad is gesitueerd aan de westzijde van het verblijfsgebied, ten oosten van de entree tot de fietsparkeergarage. CDA en PvdA stemden tegen. Ook is - unaniem - een motie aangenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de noordzijde de bezonning zoveel mogelijk te vergroten door aanpassen van de bouwhoogtes met behoud van de geplande vierkante meters BVO. Er komt meer geld voor speeltoestellen. En er komt permanente geluidmonitoring bij de bouw.