U bent hier:

Nieuws / Archief

12/11/2013

Het college van B&W heeft op 12 november 2013 ingestemd met een volwaardige fietsroute conform voorkeursvariant 3B tussen Stibbe en AkzoNobel.

(zie de gele lijn op de afbeelding). Indien dit niet mogelijk is, komt de route tussen Stibbe en het Sint Nicolaas Lyceum. De bedoeling is om de gevaarlijke kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat hiermee te ontlasten. Ook zal de gemeente bekijken of de kruising op de korte termijn veiliger kan worden gemaakt door een bypass naar het fietstunneltje aan te leggen (is inmiddels gereed). Zie hierover ook hieronder bij het item Kruising Beethovenstraat / Prinses Irenestraat. Klik hier voor een uitgebreide toelichting door de Dienst Zuidas (commissieflap) ten behoeve van de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) van 4 december 2013. Klik hier voor de agenda (agendapunt 39). Klik hier voor de uitzending. De Partij voor de Dieren stelde voor snorfietsen van het aan te leggen fietspad te weren en bood de wethouder een marsepeinen olifant aan. Zowel AkzoNobel als Stibbe spraken zich uit tegen variant 3B. Op 22 januari 2014 heeft de gemeenteraad besloten een volwaardig fietspad aan te leggen met als uitgangspunt voorkeursvariant 3B zoals verwoord in de aangenomen motie van 13 maart 2013 van PvdD, SP, PvdA en Red Amsterdam (nr. 150).