U bent hier:

Nieuws / Archief

18/12/2014

Op 17 en 18 december 2014 is het bestemmingsplan Amsterdam RAI in de gemeenteraad behandeld.

Zie de stukken (agendapunt 15) en de uitzending. Door het aannemen van een amendement op 17 december werd gedacht dat het hotel uit het bestemmingsplan was gehaald. Hierna ontstond grote beroering. Hoe het precies mogelijk is, is onduidelijk, maar hetzelfde amendement werd de volgende dag na een brief van de wethouder opnieuw in stemming gebracht en toen verworpen. Het amendement was ingediend door de Partij voor de Dieren omdat een deel van het bosje (linksboven binnen de rode lijn) dreigde te worden opgeofferd voor het hotel. Het amendement om de oever van het Beatrixpark buiten het plan te houden (zie afb. 2) heeft wel stand gehouden. Een amendement om de bomen bij de havenkom extra bescherming te geven, heeft het niet gehaald. Ten slotte is opnieuw een motie aangenomen over structureel overleg met de buurten rondom de RAI. De vereniging heeft op 19 maart 2015 beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan, omdat het plan geen regels bevat om de overlast voor de buurt ten gevolge van Strandzuid en evenementen in en buiten de RAI-hallen te beperken. Op 5 augustus 2015 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor een deel vernietigd en de gemeenteraad opdracht gegeven om voor het vernietigde deel een nieuw plan op te stellen. De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt of het houden van muziekevenementen en festivals in zowel de bestaande hallen als op het buitenterrein ruimtelijk aanvaardbaar is zonder het daartoe opnemen van regels in het plan. Ook is een voorlopige voorziening getroffen waarmee de evenementen in afwachting van het nieuwe plan voorlopig nog wel in de bestaande hallen kunnen plaatsvinden. Klik hier voor de uitspraak. 
Zienswijze
Nota van beantwoording
Inspraaktekst
AT5 over 'foutje' SP
Het Parool over stevige politieke rel
Het Parool 19 december 2014
Notulen gemeenteraad 17 december 2014 en 18 december 2014 (voor zover relevant)