U bent hier:

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas heeft succes

09/09/2015

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas lag tot en met 8 april 2015 ter inzage.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Begraafplaats Buitenveldert aan de westzijde, de Fred. Roeskestraat aan de noordzijde, de Parnassusweg aan de oostzijde en de A10 aan de zuidzijde. Het plan voorziet in vervangende nieuwbouw voor de rechtbank. De vereniging heeft een zienswijze naar voren gebracht. Op 2 september 2015 vond de behandeling in de raadscommissie RO plaats. Op 9 september 2015 stond het plan op de agenda van de raad (zie punt 18). Naar aanleiding van de zienswijzen is het aan de raad voorgelegde ontwerpplan gewijzigd. De Bomenstichting, onze vereniging en Spirit hebben bereikt dat enkele gronden waar groen aanwezig is als Groen worden bestemd in plaats van Verkeer of Maatschappelijk. Klik hier voor de aangepaste verbeelding.
Raadsvoordracht
Nota van wijziging 
Nota van beantwoording