Nieuws / Archief

Inspreken helpt: fietspad achter St. Nicolaas

12 januari 2011


situatie 9 oktober 2004

Massale opkomst van de insprekers (8) bij de commissievergadering van 12 januari 2011...

...deed wethouder Van Poelgeest besluiten het voorstel tot wegonttrekking van het fietspad achter het St. Nicolaas Lyceum in het Beatrixpark uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de bouw van de parkeergarage. 
Commissieflap
Conceptraadsvoordracht
Inspraakreactie
Oproep Fietsersbond
Brief wethouder over onttrekking fietspad