U bent hier:

Nieuws / Archief

17/01/2019

Op 17 januari 2019 verscheen op Follow the Money een artikel over erfpacht.

-klik hier voor de link naar de website
-klik hier voor de pdf (voor het geval de link niet meer bestaat)

Het artikel  verscheen dus op het bekende platform voor onderzoeksjournalisten 'Follow the Money'. Voor diegenen die regelmatig de nieuwsberichten van Jan Schrijver volgen, bevat het misschien weinig nieuws. Maar het is wel een invloedrijke bron!

Hieronder nog een 'voice-over' van Jan Schrijver met betrekking tot het artikel:
"Kijk ook nog eens naar de onorthodoxe oplossingen in de laatste alinea van het stuk. De SP lijkt wel te porren voor de (in de hele stad gelijkheid brengende) OZB-optie en de PvdA zou moeten worden herinnerd aan haar eerder ingebrachte optie gebaseerd op de historische grondprijs. Deze partij heeft zich daar sinds het nieuwe college niet meer over uitgelaten, terwijl dit jaar (definitief einde van de Overstapregeling naar eeuwige erfpacht) daar alle aanleiding voor biedt. 
Als u contacten hebt in die kringen, adviseren we u, hen daar fijntjes op te wijzen. 
Anders kan het natuurlijk ook, mailen naar: SP l.ivens@amsterdam.nl en PvdA: m.moorman@amsterdam.nl !
Houd het vuurtje warm!"