U bent hier:

Onderzoeksrapport “Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht”

30/01/2019

Dinsdag 22 januari is het onderzoeksrapport “Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht”...

...aangeboden aan en besproken met wethouder grondzaken mevrouw van Doorninck en hoofd bureau erfpacht. Het rapport beschrijft de wijze waarop de gemeente de erfpacht grondquote eenzijdig verhoogt van 13% naar 44%, in strijd met de voorlichting die erfpachters kregen bij de koop van hun woning. Het laat zien dat de canon rente van 2,39% veel hoger is dan de rente op staatsleningen (nu: 0,35%) zoals die in de Algemene Bepalingen voor erfpacht staat.

Uit het rapport blijkt dat niet alleen erfpachters zijn misleid, maar ook de raad en de rekenkamer Amsterdam zijn onjuist voorgelicht. De gemeente heeft gehandeld in strijd met de gemeentewet, de wet openbaarheid bestuur, de algemene wet bestuursrecht en de zorgplicht.

Voor de leek adviseren wij de samenvatting te lezen, maar ook de volledige presentatie is in een kwartier leesbaar. Elke pagina begint met de conclusie van één regel die wordt uitgelegt en onderbouwd met een link naar de originele bron, zodat u kunt controleren dat het klopt. Met het lezen van de 30 conclusie regels snapt u het helemaal.

Het doel van het rapport is te komen tot een eeuwigdurende oplossing. Die ligt binnen handbereik als de huidige wethouders en raadsleden hun verantwoordelijkheid durven nemen en voorkomen dat Amsterdam zelf een huisjesmelker wordt.

Voor meer informatie, zie www.awep.nl.