Nieuws / Archief

Nieuw riool ventweg Beethovenstraat

27 maart 2019

 

In april wordt gestart met de werkzaamheden. Hieronder in het kort de aanleiding, werkzaamheden en planning.

Klik hier voor de presentatie over dit onderwerp die de leden van de Waterwerkgroep van de VIA afgelopen woensdag ontvingen. Daarin staat de link naar de website van Waternet https://www.waternet.nl/werkzaamheden/nieuwe-riolering-in-beethovenstraat/  en in de bijlage vindt u ook de bewonersbrief die verzonden is.

Aanleiding

Bij de ontwikkeling van de Irenebuurt in Amsterdam is in de jaren ‘50 een transportriool onder de ventweg bij de Beethovenstraat aangelegd. Dit riool zorgt ervoor, dat al het afvalwater uit de wijk en omliggend gebied wordt afgevoerd. Het riool is inmiddels 65 jaar oud en heeft daarmee haar technische levensduur bereikt. De onderheide constructie van het riool is niet meer standvastig en dat heeft in de loop der jaren geleid tot een afname van de huidige capaciteit. Hiernaast hebben we te maken met de ontwikkelingen van de Zuidas, waarvoor juist extra capaciteit nodig is. Om het riool toekomstbestendig te maken, is het daarom belangrijk dat het riool zo spoedig mogelijk wordt vervangen en vergroot. Het riool kan niet op precies dezelfde locatie komen te liggen, omdat dan de 24 bomen, die naast de ventweg staan, gekapt moeten worden. Waternet is daarom op zoek gegaan naar een andere locatie. Na uitvoerig onderzoek en overleg met belanghebbenden is een nieuw tracé vastgesteld, dat zich grotendeels onder het fietspad langs de Beethovenstraat bevindt. In de bijgevoegde brief vindt u een afbeelding van het definitieve tracé.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit twee delen:

  1. Verleggen van kabels en leidingen in de Ventweg
  2. Aanleg diepriool in het fietspad van de Beethovenstraat

1.         Verleggen van kabels en leidingen in de ventweg

In de ventweg gaan diverse nutspartijen aan het werk om kabels en leidingen te vervangen en/of nieuw aan te leggen. Deze werkzaamheden duren van april 2019 t/m september 2019.

Fase

Periode

Werkzaamheden

Fase 1

april/mei/juni 2019

Werkzaamheden K&L in het zuidelijk deel van de ventweg

Fase 2a+2b

juni 2019

Werkzaamheden K&L in het noordelijk deel van de ventweg, inclusief alle kruisingen langs werkvak

Fase 2c+2d+2e

juni/juli/augustus 2019

Werkzaamheden K&L in het noordelijk deel van de ventweg, exclusief 2 kruisingen

Fase 3

augustus/september 2019

Aanleg Elektra midden- en laagspanning door Liander, maaiveldinrichting

 Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend

 

2.         Aanleg diepriool in het fietspad van de Beethovenstraat

Het diepriool wordt aangelegd in drie delen. Het gedeelte van het riool tussen de Prinses Irenestraat en de Willem Kesstraat (deel I en II) wordt aangelegd in een damwandkuip. Het transportriool tussen de Willem Kesstraat en de Cornelis Dopperkade (deel III) wordt deels middels een persing aangebracht. Deze methode is gekozen om te twee bomen ter plaatse te sparen en om schade aan wortels zoveel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden duren van september 2019 t/m augustus 2020.

Fase

Periode

Werkzaamheden

Fase 1

september/oktober/november 2019

Rooien kabels in het trottoir en fietspad

Fase 2

november 2019

Kappen en snoeien bomen

Fase 3

december 2019 t/m juni 2020

Aanleg diepriool deel 1 en 2 parallel aan de ventweg

Fase 4

juni/juli/augustus 2020

Maken persing en aanleg diepriool deel 3 t.h.v. de Cornelis Dopperkade

 Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend".