Nieuws / Archief

Bestuurders informeren parlement en gemeenteraad over voortgang Zuidasdok

03 november 2019

Zoals ook in de recente mediaberichtgeving te lezen is, hebben de bestuurders van Zuidasdok gisteren...

...het parlement en de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van het project. Naast de halfjaarrapportage over de periode van januari t/m juni 2019 vermelden zij dat professor Marcel Hertogh doorgaat met de gesprekken tussen Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus. Daarnaast krijgt Sybilla Dekker, Minister van Staat en oud minister VROM, de opdracht om een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven. Dit zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. 
De uitkomsten van beide trajecten worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Vanwege deze trajecten en de besluitvorming die daaruit moet voortvloeien, zijn in de halfjaarrapportage 2019 geen nieuwe cijfers opgenomen. 
De brief en de halfjaarrapportage treft u ook hier op de website van Zuidas aan.
Daarnaast is in het artikel ‘Een dak inschuiven? Maar Zuidasdok ligt toch stil?’ in de vorm van vraag-antwoord e.e.a. over het project nog eens bij elkaar gezet.