Nieuws / Archief

Maandkaarten Zuidaas

07 januari 2020

We ontvingen ter kennisname de ‘maandkaarten bouwen’ toe van Zuidas.

Klik hier voor de maandkaarten.
Deze geven informatie over de werkzaamheden in de openbare ruimte en bouwontwikkelingen voor de komende maanden. Zoals altijd gelden hierbij de volgende opmerkingen:
-Hoewel je elke maand apart kunt bekijken, is het kaartmateriaal enigszins statisch en dus niet altijd volledig of uitputtend.
-Werkzaamheden van korter dan een maand staan er niet altijd op.
-De werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden, waarbij Zuidas en Zuidasdok geen rol hebben, staan er niet op.
-Een planning is altijd onder voorbehoud.
Desalniettemin geeft het een beeld van de komende periode en vind je informatie over waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Voor laatste updates en gedetailleerdere informatie zie www.zuidas.nl.