U bent hier:

Nieuws / Archief

07/02/2020

Jan Schrijvers stuurde de volgende update rond in zijn email nieuwsbrief...

Wat kunnen we nog?

Vandaag hebben we weer ingesproken. U kunt hier terugkijken, bij Agendapunt 8 en ook (gevoegde) punten 20-23. We blijven de raadsleden via inspraak en mails wijzen op de misstanden die het erfpachtbeleid meebrengt.

De woede gaat bij veel erfpachters niet weg. 

We zien dat een zeer groot aantal (80%?) erfpachters op tijd de aanvraag heeft ingediend voor overstappen, zoals hier ook is geadviseerd. 
Nog moet blijken of al die aanvragen leiden tot conversie van het contract.
We horen nu al dat mensen naar de notaris zijn geweest en een akte hebben getekend waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Enkel omdat ze inzien dat niet tekenen nog nadeliger voor hen kan zijn. Wat een rotgevoel moet dat zijn.

Als het zover komt, vraag uw notaris of u 'v.c.' achter uw handtekening mag zetten (vi coactus, betekent: 'onder dwang'), of de akte een clausule mag bevatten die ertoe leidt dat u niet eeuwigdurend wordt gehouden aan een (te dure) canon als in de toekomst om juridische of politieke redenen hierop wordt teruggekomen. Ten slotte wilt u misschien vastleggen met welke rekenregel toekomstige afkoop van de 'vastgekitte" jaarlijkse canon kan plaatsvinden (dat wil niemand aan de grillen van een toekomstig gemeentebestuur overlaten).
Verwacht dat u op al deze redelijke verzoeken 0 op het rekest zult krijgen. 
Wat waarschijnlijk WEL wordt toegestaan is opnemen van de feitelijke mededeling dat u deelnemer bent aan de claimprocedure (als dat het geval is).

Dat is van belang, omdat u anders in conflict komt met een vrij onfatsoenlijke voorwaarde in de overstapregeling: procesverbod.
Sowieso moeten deelnemers aan de claimprocedure een brief schrijvenwaarin zij verklaren dat ze zich gedwongen voelden tegen hun wil over te stappen (voorbeeldbrief op te vragen bij kantoor@cortendegeer.nl). 
Dit claimproces (schadevergoeding alleen voor deelnemers) is een van de belangrijkste juridische wapens van de erfpachters. U kunt via deze link nog meedoen. De eerste zitting in de rechtszaal is gepland op 18 mei a.s.

Dezer dagen zal daarnaast het kort geding starten om de termijn van 3 maanden aan te vechten waarbinnen je een aanvraag moet aanvaarden.
Daarna volgt een procedure over onbezwaarde waarde (36.000 erfpacht-woningen zonder WOZ-waarde). 

Op woensdag 26 februari 20:00 u zal de klacht bij de Europese Commissie wegens misbruik van marktmacht (art. 101 en 102 Europees Verdrag) worden gepresenteerd in café Wildschut.  
Tot zover de belangrijkste juridische instrumenten.

Verder zult u komende tijd nog horen van twee politieke wapenfeiten:
De gemeenteraad bespreekt waarschijnlijk 11 maart het volksinitiatief voor het houden van een raadsenquête ter evaluatie van het hele erfpachtbeleid tot nu toe. Dit zware middel is nodig om de waarheid boven tafel te krijgen over dit schimmige proces met zijn enorme belangen en onevenredig zware gevolgen.
Als de raad niet instemt met dit middel gaan we u vragen in beweging te komen. 
Dat zelfde kan eerder al het geval zijn als de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken op 9 maart de Nota van het Kamerlid Koerhuis over erfpacht bespreekt. Daarbij zal ook een antwoord van de minister op het Zwartboek Erfpacht 2.0 zijn gevoegd.
U hoort binnenkort meer hierover. 

Copyright © 2020 Verontruste Erfpachters Amsterdam, All rights reserved. 
U ontvangt deze email, omdat u zich ooit hebt opgegeven bij Verontruste Erfpachters Amsterdam 

Our mailing address is: 
Verontruste Erfpachters Amsterdam
Paulus Potterstraat 42
Amsterdam, 1071DB