U bent hier:

NRC artikel: Hoog? Schaduw!

29/02/2020

 

Gery Mazeland schreef een ingezonden brief naar het NRC over de hoogbouw van Zuidas.

Lees hier het artikel op de website van het NRC.

Hieronder volgt de tekst:

De duurzaamheidsambities van het Amsterdams stadsbestuur zijn groot: in 2040 alle woningen aardgasvrij.

In het bestemmingsplan van onze buurt wordt deze aangeduid als woonbuurt, met hoofdzakelijk laag- en middelhoogbouw. De buurt is in de jaren 50 en 60 gebouwd volgens de principes van ‘Licht, lucht, ruimte’ in zongerichte verkaveling. 

Veel woonbuurten met doorzonwoningen zijn in de zestiger jaren zo opgericht dat ze de zon vol benutten. Prima kansen dus voor zonnepanelen.

De meer dan zestig jaar oude huizen in onze buurt grenzen aan de zuidzijde aan hoogstedelijk gebied, een kantorencentrum. Daar geldt al jarenlang : ‘hoog, hoger, hoogst’. Voortdurend worden nog geen twintig jaar oude kantoren afgebroken (duurzaam?) en vervangen door nog hogere exemplaren. Dit veroorzaakt uitgebreide schaduwwerking op de woonbuurt. In meer buurten in de stad, zoals Oost bij het Amstelstation, vind je deze ontwikkeling. De doorzonwoningen staan de helft van het jaar in de schaduw. Zonnepanelen ? Een zinloze investering. 

Amsterdam kent, anders dan Den Haag en Rotterdam, geen normenstelsel voor bezonning. Het ontbreekt aan een stelsel van objectiveerbare en toetsbare normen, waarin bij het oprichten of ophogen van bouwwerken rekening gehouden wordt met zonlichtbeneming van omwonenden. Veel plaatsen in Nederland waar geen richtlijnen voor bezonning zijn opgesteld, hanteren de ‘lichte’ TNO norm, die minimaal twee uur zon per dag in de periode 19 februari tot 21 oktober voorschrijft.

Amsterdam volgt deze richtlijn bewust niet, omdat die de hoogbouwambities van de stad in de weg zou staan. 

De ambitie op het gebied van duurzame energie met zonnepanelen op woningen staat haaks op de hoogbouwambities van Amsterdam. In het kader van een nieuw bestemmingsplan of vernieuwbouw dient een afweging plaats te vinden van alle belangen. Bezonning van gevels en daken maakt hiervan deel uit. 

Gery Mazeland