U bent hier:

Nieuws / Archief

27/03/2020

Lees hieronder de tekst uit het artikel van het FD van 27 maart 2020.

Klik hier voor de kamerbrief over Zuidasdok van de dag voor het FD-artikel (26 maart 2020).

In het kort

  • Zuidasdok in Amsterdam kwam vorig jaar in zwaar weer door vertragingen, meningsverschillen en oplopende kosten.
  • Oud-minister Dekker onderzocht project en stelt nu dat dit het beste onverkort kan worden doorgezet. Er moet dan wel eenmalig fors geld bij: €700 mln tot €1 mrd.
  • Voor de ondertunneling en verbreding van snelweg A10 en nieuw station Amsterdam Zuid en knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer was in totaal circa €2 mrd uitgetrokken.

De bouw van het Zuidasdok in het Amsterdam gaat de komende jaren door en zal €700 mln tot €1 mrd meer kosten. Dit is de uitkomst van een doorlichting van oud-minister Sybilla Dekker van het miljardenproject waarbij de snelweg A10 in het hart van het zakendistrict wordt ondertunneld. De bouw wordt nu in verschillende delen opgeknipt en het contract met de huidige aannemer ontbonden. De laatste werkzaamheden worden nu jaren later, tussen 2032 en 2036, afgerond.

Dit staat in een brief die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd naar aanleiding van het advies van Dekker. 'De kernboodschap van haar advies is: ga voortvarend door met de realisatie van het project Zuidasdok en doe een eenmalige extra budgetbijdrage. Niets doen is geen optie, de knelpunten op de A10 en vooral op de Openbaar Vervoer-terminal vereisen een spoedige aanpak', aldus Van Nieuwenhuizen in de brief.

Hoogoplopend conflict

Vorig jaar ontstond een hoogoplopend conflict tussen de opdrachtgevers en aannemer ZuidPlus (Fluor, Hochtief en Heijmans) vanwege vertragingen, kostenoverschrijdingen en geschillen rond het project. Een deel van het werk werd neergelegd, en aan de bouw van de twee snelwegtunnels is nooit begonnen, terwijl dat oorspronkelijk voor begin vorig jaar in de planning stond. De aannemers zeiden €0,5 mrd extra nodig te hebben om het project uit te voeren. Begin 2017 wonnen zij de opdracht voor een inschrijfprijs van €990 mln. 

Namens de opdrachtgevers het Rijk, de gemeente Amsterdam, de vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland schakelde Van Nieuwenhuizen daarop oud-minister Sybilla Dekker in om nut en noodzaak van het project te onderzoeken, om te kijken of het plan nog wel past in de huidige tijd of dat het simpeler uitgevoerd moet worden. Dat is niet het geval volgens de minister. 'Mevrouw Dekker concludeert dat er geen verantwoorde versoberingen te vinden zijn, niet bij de verbreding van de A10, niet bij de tunnels, en ook niet op andere scope-onderdelen.' 

'Zuidas als internationale toplocatie in geding'

Uit een analyse die Dekker door professoren Coen Teulings en Henri de Groot liet uitvoeren komt volgen de minister naar voren dat de ontwikkeling van de Zuidas als internationale toplocatie in het geding is, omdat de ov-terminal op zijn maximale capaciteit functioneert. De zuidelijke helft van de A10 moet om die reden zo snel mogelijk onder de grond, zodat er ruimte ontstaat voor een vijfde en zesde spoor. Bovendien worden dan volgens Van Nieuwenhuizen andere investeringen in de spoorinfrastructuur rond Amsterdam mogelijk. 

'Uit de actualisatie van de kosten-batenanalyse blijkt dat doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert. De welvaart van Nederland groeit door voortzetting van het huidige project Zuidasdok', aldus Van Nieuwenhuizen.

Contract met Zuidplus beëindigd

Zuidplus gaf vorig jaar aan dat het werk niet binnen de eerder gemaakte afspraken is uit te voeren. Om het project beter beheersbaar te maken is besloten om het project op te knippen. Dat kost extra tijd. Oorspronkelijk was oplevering in 2028 voorzien. De huidige verwachting is dat het laatste werkpakket in de periode 2032 -2036 wordt opgeleverd. 

Het contract is door de wijzigingen dusdanig op de schop gegaan dat doorgaan met dezelfde aannemer volgens de minister op gespannen voet staat met de aanbestedingswet. 'Daarom (...) is door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in hanteerbare deelpakketten.'