U bent hier:

Verkiezingsprogramma's amenderen. Wie kan daarbij helpen?

05/10/2020

Actie! Speciaal voor leden van CDA, D66, PvdA, VVD.

Klik hier voor een pdf van onderstaande email die werd verzonden door Jan Schrijver op 5 oktober 2020.

De partijen die vanaf 2021 waarschijnlijk de dienst gaan uitmaken in de volgende kabinetsperiode komen in deze tijd met hun verkiezingsprogramma's.
Leden kunnen amendementen daarvoor indienen. Waarschijnlijk zullen maar weinigen van u lid zijn van één van deze partijen, denk dan ook aan kennissen, die geneigd kunnen zijn mee te doen met dit actieverzoek!

Voor huiseigenaren/erfpachters staan twee zaken op scherp:

1. Wordt er eindelijk iets gedaan aan de bescherming van erfpachters tegen woeker en onredelijke woonlasten?

2. Afwenden van de dreiging dat de eigen woning ten volle wordt aangeslagen voor (verhoogde) vermogensbelasting, die wordt berekend over de papieren actuele WOZ-waarde, die de bewoner niet kan verzilveren.

Eerst iets over de procedures vaststellen verkiezingsprogramma's per partij. Daarna suggesties voor amendering. 

Amendering en Vaststelling Verkiezingsprogramma per partij
- CDA: Het concept-verkiezingsprogramma wordt in de lokale Algemene Ledenvergadering besproken. Daar kunnen amendementen worden ingediend. De leden stemmen over alle ingediende amendementen. De ALV is gepland op vrijdag 6 november om 17.30u in De Nieuwe Poort (Claude Debussylaan 2). 

- D66: Dit is de eerste partij die 20/9 haar verkiezingsprogramma al heeft gepubliceerd. De procedure voor het indienen van amendementen voor het congres van 28-11 staat hier. Vóór 23-10 indienen via mijnd66.nl

- PvdA: Ook hier hebben de leden het laatste woord in het congres, gepland in januari 2021. Daarvóór is er gelegenheid moties en amendementen in te dienen via ledenkamer.pvda.nl. Voorzien in november, december a.s. 

- VVD: Op 6 nov. wordt de 1e versie van het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Tussen 7 en 20 november kunnen thematische (bijv. financien.vvd.nl; wonen.vvd.nl) netwerken amendementen indienen.
Op 12 december wil het bestuur het verkiezingsprogramma vaststellen.

Suggesties voor amendementen + korte toelichting
Uiteraard per partij te variëren. We weten ook niet wat er al in de programma's is terechtgekomen. We hebben met de meeste partijen ook binnendoor gecommuniceerd. 

1. Consumentenbescherming van erfpachters moet wettelijk worden geregeld.
Toelichting: Erfpachters zijn vogelvrij en in praktijk melkkoe voor te gulzige verpachters. Canonherzieningen behoren aan eisen van betaalbaarheid en redelijkheid te voldoen.
Erfpacht hoort als complex financieel product onder het regiem van financieel toezicht te vallen.

2. De papieren waarde van de eigen woning mag niet op gelijke voet als spaargeld e.a. vrij vermogen in inkomens- en vermogensbelasting worden belast.
Toelichting: Na afschaffing van de wet-Hillen dreigt de actuele (WOZ)waarde van eigen woning te worden gebruikt als grondslag voor vermogensbelasting, waar waarschijnlijk meer accent op komt te liggen. Woningprijsstijgingen lopen dankzij schaarste gierend uit de pas met inkomens waar de belasting uit betaald moet worden. De eigen woning is geen beleggingsobject, maar nodig om in te wonen. Schaf het hoge EWF-tarief af of baseer de belasting op de aankoopprijs, maar voorkom dat huiseigenaren door belasting op de aan hyperinflatie onderhevige waarde van hun stenen moeten verhuizen. 

Laten we gezamenlijk proberen het regeringsbeleid in de volgende kabinetsperiode bij te buigen om gerechtvaardigde belangen te dienen.
Mensen die van plan zijn actie te ondernemen verzoek ik contact met mij op te nemen, om coördinatie tussen verschillende partijgenoten mogelijk te maken. 

Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver