U bent hier:

Nieuws / Archief

10/09/2021

Buurtgenoot Bart Capel schreef deze ingezonden brief naar het Parool:

Dreigende kolos
De raadscommissie Ruimtelijke Ordening koos woensdag 8 september bij de behandeling van de voorstellen voor het gebied Parnas voor één sexy punt, de invulling van de monumentale oude rechtbank aan de Parnassusweg met een museum. Vóór 1 december moet er een besluit genomen zijn, anders vervalt de overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en komt er een verkoop via openbare aanbesteding. De gemeenteraad moet woensdag 15 september een besluit nemen; uitstel betekent afstel. De raad is te laat op de hoogte gesteld en politiek gezien is er geen tijd meer voor een zorgvuldige afweging van voorstellen en alternatieven.

De overeenkomst met het RVB gaat om meer dan een museum. Direct hieraan gekoppeld is een nota van uitgangspunten met een voor de omgeving buitenproportioneel plan. Die nota is in de commissie niet eens besproken! Maar geen museum, geen nota van uitgangspunten en andersom. Op de plaats van de tijdelijke en de monumentale rechtbank komen volgens de nota extra maatschappelijke voorzieningen, woningen en kantoren met een bruto oppervlak van in totaal 23.025 vierkante meter. Ongemerkt wordt zo ook de weg vrijgemaakt voor projectontwikkelaars om nog meer extra vierkante meters te realiseren ten koste van groen, bezonning en openbare ruimte.

De omwonenden hebben het nakijken en zullen straks met lede ogen een kolos voor hun ogen zien oprijzen. Het grote geld lijkt ook hier te gaan winnen.
Bart Capel, Amsterdam

Klik hier voor het bericht in het Parool