U bent hier:

Stop de erfpachtaffaire demonstratie

03/12/2021

Stichting Erfpachters Belangen Amsterdam roept op tot een demonstratie.

15 december 2021 - 12.00 uur - Stopera

De afgelopen tijd leek er wat schot te komen in betere consumentenbescherming bij erfpacht. Nu, een half jaar nadat het vernietigende erfpacht rapport van onderzoeksbureau Berenschot verscheen, zou op 1 december de gemeenteraad stemmen over de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Coalitiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben met een smoes op het allerlaatste moment de behandeling van de agenda afgevoerd. Een duidelijke poging om het rapport in de la te laten verdwijnen! Dit kunnen we niet laten gebeuren. Daarom gaan we demonstreren.

Kom naar de demonstratie. Alleen door onze stem te laten horen kunnen we voorkomen dat het rapport terzijde wordt gelegd!

Bij de discussie in de gemeenteraad over het volksinitiatief van SEBA inzake een raadsenquête naar het erfpachtbeleid, heeft de gemeenteraad op 28 april 2020 ingestemd met het amendement van de leden Boomsma cs. Het amendement betrof het besluit om een extern onderzoek te starten over het erfpachtbeleid over de periode 2000 – 2019 (extern onderzoek). Het externe onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitkomsten van dat onderzoek zijn opgenomen in het onderzoeksrapport getiteld; “Erfpacht in Amsterdam: een Gordiaanse knoop”. Het onderzoek is in opdracht van de gemeenteraad door onderzoeksbureau Berenschot uitgevoerd. De behandeling van het onderzoeksrapport heeft plaats gevonden in de commissie Ruimtelijke Ordening op 30 juni 2021 en 24 november 2021. Op 5 juli 2021 is er door SEBA een debatavond georganiseerd i.s.m. De Balie. En op 22 november 2021 is er nog een expertmeeting geweest voor de raadscommissie. Naar aanleiding van de discussie in de commissie RO heeft de voorzitter van de begeleidingscommissie, de heer Diederik Boomsma verzocht om de adviezen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn dat de beginselen van Goed Bestuur op het erfpachtsysteem moeten worden toegepast. Door betere rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie kan de consumentenbescherming sterk verbeterd worden. Berenschot concludeert dat het erfpachtbeleid nu geen publieke doelstelling heeft en adviseert dat de gemeenteraad een normenkader vaststelt waarbij de AFM-criteria voor complexe financiële producten (Kostenefficiënt, Nuttig, Veilig en Begrijpelijk) als uitgangspunt kunnen dienen. SEBA pleit hier al jaren voor!

Een samenvatting van de conclusies en aanbeveling is te lezen in de raadsvoordracht.
Het hele Berenschot rapport vind je hier.

KOM OP 15 DECEMBER 12:00 uur naar DE STOPERA !

Wil je helpen met de organisatie? Graag! Laat het weten via bestuur@erfpachtinamsterdam.nl

Tot de 15e
Hartelijke groet,

Namens het bestuur,
Koen de Lange
Voorzitter