U bent hier:

Nieuwsbrief Verontruste Erfpachter: Belangrijke Vorderingen!

21/02/2022

Lees hier de nieuwsbrief, maar vooral ook de nieuwsbrief van de 'Erfpacht-advocaten'!

Hoopgevende ontwikkelingen
Ik houd het kort, want kan grotendeels verwijzen naar de uitstekende nieuwsbrief van de advocaat De Geer en SEBA. 
Deze behandelt vorderingen op het gebied van randvoorwaarden die aan erfpacht gesteld moeten worden uit oogpunt van consumentenbescherming. Aangezien het Amsterdamse beleid hier overduidelijk niet aan voldoet, zal het volgende gemeenebestuur daar toch iets mee moeten. Wat dat precies zal zijn en wat de erfpachters daar concreet aan hebben, is nog niet te zeggen.

Wel is duidelijk dat het huidige college, dat in het algemeen erg terughoudend en vasthoudend aan het vastgestelde beleid heeft gewerkt, in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een gevoelige nederlaag heeft geleden. Er werden op het zelfde moment dat de raad koos voor royalere consumentenbescherming nog sessies gehouden ter uitwerking van de veel beperktere ideeën van het college hierover. 

Aan het juridische front zijn er ook bewegingen. U kunt nog steeds meedoen in de claimprocedure, nu deze de fase van hoger beroep heeft bereikt, door zich aan te melden bij www.cortendegeer.nl/formulieren. 

Ten slotte nog twee schoorvoetende stappen die het gemeentebestuur wel heeft gezet. 
1. erfpachters die hebben verzuimd om tijdig de overstap aan te vragen voor 8 januari 2020 krijgen beperkte gelegenheid dat alsnog te doen tegen de oude voorwaarden die toen golden. Dit kan veel geld schelen en mocht u zulke mensen kennen, wilt u hen op die mogelijkheid attenderen. De precieze voorwaarden moeten nog komen, maar het zou zonde zijn als ze weer de boot missen. 

2. In de nieuwsbrief van 2 juli jl heb u gesuggereerd de gegevens op te vragen die ten grondslag liggen aan de berekening van de BSQ in uw straat. De gemeente heeft lange tijd geprobeerd de zogenaamde 'black box' met deze parameters dicht te houden en nog steeds doet zij het voorkomen alsof ze niet gerechtigd zou zijn deze gegevens te verstrekken. Terwijl het omgekeerde rechtens het geval is: ze behóórt dat gewoon te doen.
Onlangs heeft de wethouder een brief over dit onderwerp geschreven, die weer heel afhoudend begint, maar op blz. 3 noemt ze toch een zestal gegevens waar erfpachters die willen controleren wat de gemeente nou precies heeft berekend een stuk verder mee komen. Als u de gegevens voor uw straat heeft opgevraagd of dat alsnog zou willen doen, is het handig om naar deze brief (en de daar genoemde nummers i t/m vi) te verwijzen. 

Volgende keer volgt een lijstje van erfpachtstandpunten van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. 

Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam