U bent hier:

Erfpacht en verkiezingen: nieuwsbrief Verontruste Erfpachters

04/03/2022

Wat willen de politieke partijen?

Met hulp van enkele verontruste erfpachters presenteren we onderstaand vergelijkingsmateriaal in verschillende gradaties van volledigheid. De partijen die het meest kans maken op een of meer zetels in de raad hebben we in de lijst opgenomen.

96eec6ca-4cf6-1689-f823-330526692cb4.jpg

De volledige teksten waarop deze samenvatting is gebaseerd vindt u hier

Nog kortere samenvatting (ja /nee) met ook nog standpunten over andere belangrijke issues is door een andere verontruste erfpachter verzorgd. Voor het maken van een verschil is het vooral belangrijk om te kijken waarop partijen het niet eens zijn en op basis daarvan een keuze te maken. Hoe die keuze te maken is uiteengezet in deze speciale website met daarin nog een te downloaden pdf.

Commentaar op de erfpachtstandpunten
Opvalt dat sommige standpunten niet erg consistent lijken ('afschaffen' en 'hervormen' lijken moeilijk te verenigen bijvoorbeeld). Deze stellingen moeten waarschijnlijk als alternatieven of subsidiaire opties voor de desbetreffende partijen worden geïnterpreteerd.

Verder lijken veel partijen (fundamenteel) aan het erfpachtstelsel te willen sleutelen.
Dat mag opmerkelijk heten nadat een fundamentele 'vernieuwing van het erfpachtstelsel' in 2017 met veel bloed en tranen is gerealiseerd en het huidige college zich aan de uitvoering daarvan heeft gecommitteerd. Dat het toch een groot issue is in deze campagne is zonder twijfel mede te danken aan het verzet vanuit de burgerij, culminerend in het aanvaarden van de aanbevelingen van het Berenschot-rapport over gebrek aan consumentenbescherming. 

Dat het sleutelen aan het stelsel de Amsterdamse erfpacht nòg complexer kan maken, blijkt veel partijen niet te deren. Bijvoorbeeld invoering van een ander model (afromen van een deel werkelijke winst bij verkoop) kan natuurlijk alleen door nòg een 'vrijwillige' keuzeoptie toe te voegen aan de huidige voortdurende verbintenis in het bestaande erfpachtcontract.

Ik wens u veel wijsheid bij uw keuze op 16 maart. 

Met vriendelijke groet,
Jan Schrijver
Verontruste Erfpachters Amsterdam