U bent hier:

Nieuws / Archief

01/06/2022

 

Over de afschaffing 1 uur parkeerduurbeperking

Beste leden en toekomstige leden-buurtbewoners,

Recent heeft de gemeente Amsterdam via de brief die op de website is geplaatst aan de bewoners van de Prinses Irenebuurt laten weten dat per 5 juni a.s. de parkeerduurbeperking van 1 uur wordt afgeschaft. Dit is een directe reactie op een uitspraak van de Hoge Raad in de ‘Hilversumse’ parkeerzaak. Klik hier om de om de uitspraak te lezen. Dit is een ingrijpend besluit voor onze buurt, onder meer gezien de lange historie met parkeerdossiers en in het bijzonder gezien de garantie die de gemeente jaren geleden aan de buurt heeft gegeven om parkeeroverlast te voorkomen

De Hilversumse uitspraak zegt niet veel meer dan dat het naheffen van parkeerbelasting alleen kan als er parkeerbelasting verschuldigd was die niet is betaald. Als je niet langer dan een uur mag parkeren, kan je dus ook geen naheffing krijgen voor het wel parkeren na dat uur (want na een uur kon er geen parkeerbelasting worden betaald) waardoor het disciplinerende effect van een naheffing een dode letter is geworden. Daarmee kan een parkeerduurbeperking nog steeds prima maar is de makkelijkste stok om mee te slaan afgenomen. Wegslepen zou nog steeds kunnen bijvoorbeeld.

De wijze waarop de gemeente reageert op de Hilversumse uitspraak (afschaffen parkeerduurbeperking) is de meest eenvoudige weg, waarbij we ons zelfs kunnen voorstellen dat deze de gemeente niet onwelgevallig is. Er is echter een aantal andere manieren om het doel van de parkeerduurbeperking te bereiken op een wijze die wel in lijn zijn met de Hilversumse uitspraak. Hierbij kan gedacht worden aan een progressief parkeertarief (bijv ieder volgend uur is 2 x keer duurder dan het voorgaande) en beter toezicht. Een alternatief is om terug te gaan naar belanghebbende parkeren.

In het kort menen we dat het rauwelijks afschaffen van de parkeerduurbeperking in onze buurt niet proportioneel is. Er zijn alternatieven. Het onderzoeken daarvan met een “oplossing” einde jaar zoals in de brief van de gemeente wordt genoemd wekt onvoldoende vertrouwen op voor onze buurt (oa omdat de passage in de brief standaard lijkt te zijn en niet toegepast op onze buurt). 

We denken dat het goed is wanneer we over dit onderwerp binnen korte tijd (komende week) van gedachten kunnen wisselen tijdens een bijzondere ledenvergadering met enkel dit parkeeronderwerp op de agenda. We kunnen dan bespreken of de vereniging (al dan niet met buurtbewoners) stappen jegens de gemeente dient te nemen en zo ja welke. 

We agenderen deze vergadering op dinsdag 14 juni a.s., 20.00uur iin de Thomaskerk. De deuren gaan om 19.30 open.

In de tussentijd zijn wij in overleg met de gemeente om zoveel mogelijk achtergrond te krijgen. Dit overleg hebben we al opgestart toen we er kennis van namen, voorafgaand aan de brief, dat er een mogelijk een wijziging van het parkeerregime op stapel stond vanwege de Hilversumse uitspraak.

Indien er verdere stappen zullen worden ondernomen naar aanleiding van de vergadering, hebben we ondersteuning nodig van buurtbewoners die dit onderwerp aan het hart gaat. We roepen derhalve op om de vergadering bij te wonen en uw buren te vragen (ook als ze nog geen lid zijn) langs te komen (en lid te worden!). Lid worden? Klik hier.

Uiteraard vernemen wij graag standpunten over dit onderwerp van onze leden. Dat mag ook voorafgaand aan de vergadering via bestuur@irenebuurt.nl. We kunnen ons dan goed voorbereiden op dit dossier.

We zien u graag op de 14e. 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur VIA