U bent hier:

Miljardenimpuls voor beter bereikbaar maken metropoolregio Amsterdam

14/11/2022

De Noord/Zuidlijn wordt definitief verlengd naar Schiphol en Hoofddorp, het miljardenproject Zuidasdok kan doorgaan en de metro in Amsterdam wordt doorgetrokken naar Haven-Stad, waar tienduizenden woningen komen. Voor deze enorme projecten is vandaag 5,4 miljard euro beschikbaar gesteld. "Dit geeft aan dat de bereikbaarheid van Amsterdam van nationaal belang is", reageert een woordvoerster van minister Mark Harbers.

Harbers betaalt 4,1 miljard mee aan de projecten en regionale overheden, KLM, Schiphol en NS zijn goed voor de rest van het bedrag. Daarmee is de koek nog niet op. Er is vandaag ook 1,3 miljard euro toegezegd door het Rijk, en dit geld is voor het beter bereikbaar maken van woningen in dit gebied in de periode tot en met 2030. Deze investeringen gaan bijvoorbeeld over aanpassingen van tunnels, het aanleggen van rotondes, busbanen, wegen, fietsbruggen en fietsroutes en aanpassingen rond (bus)stations.

De 1,3 miljard komt uit de reservering van 7,5 miljard in het regeerakkoord voor versnelling van woningbouw. De Metropoolregio Amsterdam ziet de investeringen als een 'mooie eerste stap om te werken aan de enorme woningbouwopgave in de regio met de grootste woningnood van het land'. 

Hard nodig

Die miljardenimpulsen zijn dan ook hard nodig. De drie grote ov-operaties zijn onmisbaar voor de toekomstige bereikbaarheid van de uitdijende metropoolregio. Nu al reizen 1,7 miljoen mensen dagelijks van en naar Amsterdam en omgeving. Daar komen, naar verwachting, de komende dertig jaar nog een kwart miljoen nieuwe banen bij. En Amsterdam verwacht de komende acht jaar te groeien tot 1 miljoen inwoners. In de metropool moeten er eigenlijk voor 2030 al zo'n 175.000 woningen bij komen. Om de boel niet te laten vastlopen, op de weg én op het spoor, moeten er onder meer véél meer metro's en treinen gaan rijden.

Belangrijk onderdeel van het pakket maatregelen is dan ook dat er wordt begonnen met het zogeheten 'sluiten' van de Ringlijn metro Amsterdam. Als eerst wordt begonnen met het verlengen van de metro en tram naar Haven-Stad, de nieuw te bouwen 'stad in de stad.' Daarbij komt er ook onderzoek naar verdere uitbreiding van deze Ringlijn tussen Amsterdam Sloterdijk en het Centraal Station. Daarmee zou de Ringlijn helemaal rond komen. 

Vlag uit

In Amsterdam gaat dan ook de vlag uit. Wethouder Reinier van Dantzig: "Dit pakket aan investeringen betekent dat we aan de slag kunnen met woningbouwplannen en bedrijvigheid. Zo wordt bijvoorbeeld Haven-Stad ontsloten en krijgt Schinkelkwartier een station. Met dit pakket worden essentiële voorwaarden mogelijk gemaakt om woningzoekenden een huis te bieden in Amsterdam en de regio.”

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn vanaf station Amsterdam-Zuid naar Schiphol en Hoofddorp betekent dat na 2030 veel lokale treinen niet meer hoeven te rijden en zo komt er ruimte op het spoor voor minimaal acht (internationale) treinen per uur, heen en terug tussen Rotterdam/Den Haag en Amsterdam.

Uiteraard is ook de gemeente Haarlemmermeer hier enorm mee geholpen. Deze investering maakt de weg vrij voor veel woningbouw. Wethouder Marja Ruigrok: "Ik  ben tevreden dat we niet alleen heel veel nieuwe, broodnodige woningen kunnen bouwen in Haarlemmermeer, maar dat alle nieuwe inwoners straks ook prettig door de regio kunnen reizen."

A10 ondergronds

Dat het project Zuidasdok doorgaat, betekent zeker ook een verbetering van de bereikbaarheid op de weg en het spoor. Dit houdt dat het station Amsterdam Zuid kan worden uitgebreid met een tweede stationspassage, een verbreding van de huidige stationspassage en ook krijgt het station een fundering voor een extra treinperron met twee sporen. Daarnaast valt onder dit project ook het verbreden en deels ondergronds brengen van snelweg A10 Zuid en een aanpassing van knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel op de wegverbreding en scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer.

Vervangen van vliegtuig

Wat opvalt is dat Schiphol, NS, maar ook de KLM meebetalen. De precieze verdeling van de 1,3 miljard bijdrage is niet bekendgemaakt. Maarten Stienen, COO van KLM, legt uit waarom investering in het openbaar vervoer belangrijk is voor de luchtvaartmaatschappij. "KLM wil graag dat zoveel mogelijk internationale klanten op korte afstanden met de trein naar Schiphol reizen om daar over te stappen op een verre KLM-vlucht. Dit stimuleren we al op de route Brussel-Schiphol. Meer ruimte in de Schipholtunnel betekent dat er meer internationale treinen kunnen stoppen op de luchthaven. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol vervangen van het vliegtuig door de trein op korte afstanden.”