U bent hier:

Inflatie en erfpacht, ander nieuws.

12/12/2022

Inflatieberekening

De afgelopen maanden staan in het teken van oplopende inflatie. Dit element vroeg in de eerste jaren na de introductie van de overstapregeling weinig aandacht, maar nu wordt het een issue. 

In de eerste plaats berekent de gemeente te hoge indexering in de canon. Nu merken alle canonbetalende erfpachters met geïndexeerde canons hoe hard de inflatie aantikt in de halfjaarlijkse factuur. Voor 2023 heeft de gemeente het stijgingspercentage op 7,6% gesteld (inflatie 8,6% -1%). Intussen heeft het CBS erkend dat 8,6% niet correct is berekend! Natuurlijk moet dit in Amsterdam alsnog worden gecorrigeerd. De oppositie in de gemeenteraad had voorgesteld om de inflatiestijging af te toppen op 4%, maar kreeg geen poot aan de grond.

De gemeente gaat met de grootste willekeur om met inflatieberekening. In de eerste plaats hebben verhuurders al bij AB1994 en AB 2000 bedongen dat de indexering van de canon voor hen altijd beperkt blijft tot 3,3%. Die hebben dus geen last van de hoge inflatie van nu. Daarnaast heeft de gemeente aan projectontwikkelaars voor nieuwe projecten toegezegd de indexering 2023 tot 5% terug te brengen. Anders dreigt de woningbouw te stagneren. Maar gewone erfpachters betalen het volle pond! Voor jaarlijkse canonbetaling nu en voor de doorrekening van de toekomstige canon bij eeuwigdurende erfpacht naar de toekomst.

(Half)jaarlijks betalende erfpachters met geïndexeerde canon hebben een brief gekregen van de gemeente die naast de melding van de sterke verhoging een eenzijdige boodschap bevat. Het is doorzichtige reclame voor het snel (alsnog) omzetten van jaarlijks canonbetalen naar afkopen. Alleen de nadelen van de hoge rentestand worden belicht, omdat die doorwerken in de hoogte van de canon. Maar verzuimd wordt te vermelden dat de rentestand ook doorwerkt in de discontovoet, die wordt gebruikt om de afkoopsom te berekenen. Als de kapitaalrente boven 3% stijgt (nu nog niet), gaat de afkoopsom juist goedkoper worden. Dus je zou ook tot dat moment kunnen wachten. Welkom in Gokpaleis Mokum, speculeren voor gevorderden!

'Spijtoptantenregeling'
Op 5 september berichtten we over deze regeling die voortvloeit uit een aanwijzing van de Autoriteit Consument en Markt. De gemeente had onvoldoende gewaarschuwd voor de gevolgen van het laten verlopen van de deadline van 8 januari 2020. Na de inspraakperiode heeft het college van B&W de regeling vastgesteld, zonder instemming te vragen van de gemeenteraad. Diederik Boomsma (CDA) heeft het toen zelf maar geagendeerd. Eventuele moties komen later in de gemeenteraad van 25 januari aan de orde. De wethouder heeft, zoals gebruikelijk, weinig van de inspraakreacties overgenomen. Vooral de beperking van de doelgroep die kopers na 8-1-2020 uitsluit, is gewoon schandalig. Erfpacht is een zakelijk recht en daarbij past onderscheid naar de persoon van de (ver)koper helemaal niet. De erfpachter (verkoper) is onvoldoende geïnformeerd en dat was de reden van deze regeling. Er zijn schrijnende voorbeelden van kopers die nu tienduizenden euro's mislopen. Een voorbeeld heeft in de krant gestaan. Een klarinettist van het Concertgebouworkest had de aanbieding die in de spambox zat, laten verlopen en grijpt nu naast een afkoopverschil van 30.000 euro...

Actiesuggesties:
Advies is om wethouder en/of raadsleden met uw eigen woorden aan te schrijven over een of meer van bovenstaande misstanden. Richt u vooral op de coalitie. 

  • Fractieleider van GroenLinks Zeeger Ernsting.
  • Fractieleider van PvdA Lian Heinhuis.
  • Woordvoerder van D66: Suleyman Aslami.
  • Wethouder Reinier van Dantzig.