U bent hier:

Nieuws / Archief

19/01/2023

Om de capaciteit, veiligheid en het comfort van de tramhalte Station Zuid (lijn 5 en 25) op de Strawinskylaan te verbeteren, doen we aanpassingen aan de tramhalte. ln deze brief leest u meer over de werkzaamheden aan deze tramhalte, de planning en de te verwachten hinder.

Werkzaamheden tramhalte Station Zuid (Strawinskylaan)

We verbreden beide tramperrons van deze tramhalte, zodat er meer ruimte is voor de reizigers. Daarnaast maken we de tramhalte vanaf twee kanten bereikbaar. Hiervoor realiseren we een extra oversteek voor voetgangers over de Strawinskylaan ter hoogte van de inrit van de parkeergarage van het WTC. We plaatsen ook een extra abri (tramhokje) op het noordelijke perron (zijde Prinses Amaliaplein). Voor het verbreden van het zuidelijke perron (z'ljde Zuidplein) doen we aanpassingen aan de bushalte en de Kiss & Ride voor het WTC-gebouw. Als gevolg daarvan is het noodzakelijk om de zuidelijke rijbaan van de Strawinskylaan ter hoogte van de tramhalte opnieuw te asfalteren'.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 23 januari en duren naar verwachting tot begin maart' We verbreden eerst de noordzijde en starten daarna met de zuidzijde. Op hoofdlijnen ís de planning: 

 • Maandag 23 januari - woensdag 75 februari 2023: Verbreding noordelijke perron
  Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, gebruiken we de rijbaan voor het autoverkeer naast de tramhalte als werkruimte. Het wegverkeer kan langs de werkzaamheden rijden door over de bushalte te rijden. De bussen halteren daarom tijdelijk op andere plekken op de Strawinskylaan. Tussen 6 en ll februari kan het wegverkeer in de avonden en nachten (tussen 20:00 - 05:00 uur) niet langs de werkzaamheden rijden en wordt omgeleid via de De Boelelaan.

 • Maandag 13 februari - vrijdag 3 maart: Verbreding zuidelijke perron
  Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren is de Strawinskylaan in de richting van de Beethovenstraat gedurende drie weken volledig afgesloten voor doorgaand wegverkeer tussen de Eduard van Beinumstraat en de inrit van de parkeergarage van het WTC. De Eduard van Beinumstraat bl'rjft wel bereikbaar en doorgaand wegverkeer leiden we om via de De Boelelaan. De taxistandplaats voor het WTC verplaatsen we tijdelijk naar voorbij de inrit van de parkeergarage.

 • Maandag 6 - dinsdag 7 maart: Afronding en verwijderen tijdelijke taxistandplaats 
  Voor de laatste werkzaamheden, zoals het verwijderen van de tijdelijke taxistandplaats, sluiten we in de nacht van 6 op 7 maart nogmaals de Strawinskylaan in de richting van de Beethovenstraat af voor doorgaand wegverkeer, er is een omleiding via de De Boelelaan.

Tramverkeer blijft steeds mogelijk doordat we per fase aan één helft van een tramhalte werken. Bussen halteren tijdelijk elders op de Strawinskylaan en ook de taxistandplaats verschuift tijdelijk. Dit geven we ter plekke aan.

Hinder en werktijden

Als omwonende ervaart u mogelijk overlast in de vorm van geluidshinder van bovenstaande werkzaamheden. Vanzelfsprekend proberen we deze hinder zoveel mogelijk te beperken. We werken in principe van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 1.9.00 uur. ln een aantal gevallen is het helaas ook nodig om in de avonden en nachten te werken: omdat er overdag onvoldoende werkruimte is om veilig te kunnen werken of omdat de werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden als de tram niet rijdt.

Hier is - volgens de huidige planning - sprake van op de volgende dagen:

 • ln de avond en nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 februari werken we ter hoogte van de inrit van de parkeergarage van het WTC. We brengen dan verharding (trambaanplaten) aan tussen de tramsporen om de tramhalte ook van deze zijde bereikbaar te maken voor reizigers. Tevens realiseren we enkele tijdelijke voorzieningen die benodigd zijn om de rest van de werkzaamheden te realiseren, zoals een tijdel'rjke taxistandplaats voorbij de inrit van de parkeergarage bij het WTC en met gele markering een tijdelijke zebra over de Strawinskylaan.
 • ln de week van maandag 6 tot en met vrijdag ll februari werken we in de avonden en nachten tussen 20:00 en 05:00 uur aan de verbreding van het noordelijke perron. Aan de westzijde van het perron is overdag onvoldoende werkruimte beschikbaar om hier veilig te kunnen werken vanwege het wegverkeer dat overdag langs het werk rijdt. Het inzagen van het asfalt - wat de meeste geluidshinder veroorzaakt - vindt bewust overdag plaats en niet in de nachten. Werkzaamheden die wel in de avonden en nachten plaatsvinden zijn onder andere het opbreken van het asfalt, grondwerk, het (ver)plaatsen van betonnen banden, het verplaatsen van het glazen hekwerk en het (ver)plaatsen van de abrit (tramhokjes).
 • ln de nacht van woensdag I op donderdag 2 maart asfalteren we in de nacht de zuidelijke r'ljbaan van de Strawinskylaan ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats (zebrapad). De asfaltwerkzaamheden voeren we in principe overdag uit om de omgevingshinder te beperken. De voetgangersoversteek kunnen we alleen asfalteren als er geen bus- en tramreizigers zijn.
 • ln de avond en nacht van maandag 6 op dinsdag 7 maart voeren we enkele afrondende werkzaamheden uit, zoals het verwijderen van de tijdel'rjke taxistandplaats.

lnformatie

Wij realiseren ons dat deze werkzaamheden voor u tot hinder kunnen leiden en dat dit niet de enige werkzaamheden zijn die voor overlast zorgen, maar hopen daarbij op uw begrip. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op Harold Topper (omgevingsmanager) via h.topper@amsterdam.nl. Actuele reizigersinformatie over de gevolgen voor de bussen vindt u op de website van GVB (gvb.nl).

Download hier de originele bewonersbrief van Gemeente Amsterdam