U bent hier:

Aangepaste plannen voor Zuidas en Zuidasdok

01/02/2023

Nu de financiering van het Zuidasdok geregeld is, worden de plannen snel bijgewerkt.

De aanpassingen van het Tracébesluit zijn als eerste gepubliceerd. In de wijkkrant van januari jl. stond al dat er vooral technische aanpassingen nodig waren alsmede een andere invulling van de Ouderkerkerdijk. Nu is er een concept bestemmingsplan gepubliceerd. Trots wordt vermeld dat er meer en hogere geluidsschermen komen langs de A10 bij het tennispark Joy bij het Jaagpad, langs het Beatrixpark, langs het Amstelpark en langs de toekomstige woonwijk Ravel.

Deze extra geluidsschermen zijn meer dan wettelijk noodzakelijk. Maar als je goed leest blijken deze schermen deels noodzakelijk als compensatie van het inkorten van de tunnels die Zuidasdok heten. Oorspronkelijk zou de tunnel meer dan een kilometer lang worden en dat betekent minder overlast van het verkeer op de A10 Zuid. De tunnel is steeds iets meer ingekort en nu is het duidelijk dat er extra maatregelen nodig zij om de geluidsoverlast van het autoverkeer te beperken. Dus meer en hogere schermen. De tunnels komen van Oost naar West te liggen vlak voor de Beethovenstraat tot net voorbij de Parnassusweg. Het aanbrengen van een extra hoog scherm van 290 meter lang en een hoogte van 6 meter maakt het gelukkig mogelijk de nieuwe woonwijk Ravel vrijwel zonder dove gevels te bouwen.

De wegen worden daarbij natuurlijk ook aangepast. In de tunnels komen alleen rijstroken voor doorgaand verkeer. Buiten de tunnels om zijn er zogenaamde parallel rijbanen voor lokaalverkeer. In de praktijk gaat dit betekenen dat automobilisten komend vanuit het Oosten al bij knooppunt Amstel moeten beslissen of ze doorgaand of lokaal verkeer zijn en datzelfde geldt voor de automobilisten die vanuit het Westen komen en die beslissing bij Knooppunt Nieuwe Meer moeten nemen. Er komen 4 nieuwe bruggen over de Schinkel en ook over de Amstel komen nieuwe bruggen voor het lokale verkeer.

Al deze ingrijpende bouwwerkzaamheden zijn bedoeld om een einde te maken aan de files op de A10 Zuid en ruimte te maken voor een vernieuwd Station Zuid met 6 treinsporen en mogelijkheden voor internationale treinen zoals de Eurostar naar Londen. Tram 25 komt naar de Zuidkant van het Station en de bussen krijgen een stop aan de Noordzijde in de Eduard van Beinumstraat. De metro's gaan stoppen aan de Westzijde van de te verbreden Minervapassage, zodat overstap op de trein via de Brittenpassage mogelijk is zonder naar buiten te lopen.

Voorlopig zitten we als bewoners dus nog midden in de bouw en kunnen alleen maar hopen dat de overlast meevalt.

Bekijk hier het originele stuk uit de Wijkkrant.