U bent hier:

Woningbouw in het Beatrixpark

07/02/2023

Kavel 6/7: woningbouw bij het Beatrixpark

Waar in Zuidas

Op kavel 6/7, in het gebied tussen de kantoren van AkzoNobel en Stibbe, het St. Nicolaaslyceum en Kapel & Convict, komen woningen. Ontwikkelaar Breevast gaat hier 196 appartementen bouwen, in een mix van koop, middeldure huur en vrije sector en verdeeld over twee gebouwen.

Ontwerp en programma

De twee torens zijn met elkaar verbonden door een transparant middenstuk, waarin zich de entree van beide torens bevindt. Ook komen in dit gedeelte werkruimtes voor bewoners. De begane grond (de plint) krijgt verder een zwembad, een wellness centrum, een sportgelegenheid en een ‘in house cinema’, bedoeld voor de bewoners van het complex. Op de zuidoosthoek van deze plint komt een restaurant met uitzicht over het Beatrixpark. Daarnaast is er nog een ruimte die bestemd is voor een andere commerciële voorziening.

De appartementen krijgen verschillende afmetingen, in verschillende prijsklassen. Het gebouw krijgt een ondergrondse parkeergarage. De openbare ruimte rondom krijgt een groene invulling die aansluit bij het Beatrixpark.


Artist impressions Breehorst

De plannen voor woningbouw op deze plek bestaan al sinds 2007. Nadat het St. Nicolaaslyceum midden in het Beatrixpark was gesloopt en verplaatst naar de huidige locatie aan de Beethovenstraat, ontstond er planologische ruimte om bebouwde vierkante meters toe te voegen pal achter de kantoren van AkzoNobel en Stibbe. Als gevolg van de financiële crisis die volgde, werd de woningbouw op deze locatie echter uitgesteld en het veld met groen ingezaaid. Nu krijgt de kavel alsnog de bedoelde invulling.

Proces en planning

De bouw van de woningen start begin 2023. De huidige planning is de woningen eind 2025 op te leveren.

Ruimtelijke procedures en inspraak

Voor de start van de bouw wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze zal ter inzage worden gelegd. Over de planning van deze vergunning volgt te zijner tijd meer informatie.