U bent hier:

Nieuws / Archief

19/04/2023

Beste bewoners en ondernemers,

In februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek naar een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige Sint Nicolaasklooster – onderdeel van Kapel & Convict - aan de Prinses Irenestraat 19. In deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken. 

100 opvangplekken

Het pand aan de Prinses Irenestraat is door de gemeente Amsterdam aangewezen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de duur van circa 2 jaar. Naar verwachting starten vanaf half april de noodzakelijke herstel- en verbouwingswerkzaamheden. Eind dit jaar verhuizen de vluchtelingen dan vanuit de noodopvang naar de Prinses Irenestraat. In totaal worden er 100 opvangplekken gecreëerd met gemeenschappelijke ruimtes. Begeleiding Medewerkers van het Leger des Heils bieden professionele ondersteuning en begeleiding, zodat de nieuwe bewoners zich weer kunnen richten op hun toekomst. Zij zijn dagelijks aanwezig op de locatie.

Opvang van vluchtelingen in Amsterdam

Amsterdam is een gastvrije stad waar vluchtelingen welkom zijn. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden door gemeente Amsterdam ongeveer 2.800 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Bij gastgezinnen wonen er daarnaast nog zo’n 3.500. Ook biedt Amsterdam plek aan zo’n 3.200 vluchtelingen en statushouders uit andere landen.

Meer informatie

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op www.amsterdam.nl/oekraine. U kunt ook bellen naar 14020 of mailen naar opvangoekraine@amsterdam.nl.

Heeft u vragen over de begeleiding op de opvanglocatie aan de Prinses Irenestraat? Neemt u dan contact op met Cynthia Vos, projectleider Opvang Oekraïners van het Leger des Heils. Dat kan via cynthia.vos@legerdesheils.nl of telefonisch via 06 2166 4637.

Met vriendelijke groet,

Rutger Groot Wassink, Wethouder Sociale Zaken

Flora Breemer, Opvang Stadsdeelbestuurder Zuid

Portefeuille Opvang Vluchtelingen