U bent hier:

Informatieavond Thomaskerk; dinsdag 9/5 - 19:30 uur

26/04/2023

Marcel Steinbach

Beste bewoners van de Prinses Irenebuurt,

De Thomaskerk vormt al meer dan 50 jaar een vast baken in de Prinses Irenebuurt. Het is een bijzonder complex van kerkzaal, theater en diverse zalen. Regelmatig komt de Buurtvereniging hier samen, dus het is zeker geen onbekend terrein voor u!

Binnen de Thomaskerk is veel aan de hand. Tegenwoordig noemen we ons De Thomas, een huis om op verhaal te komen. De afgelopen twee jaar is een intensivering van de programmering in gang gezet, bovenop de al jaren gebruikelijke zondagse kerkdiensten, lunchconcerten, voorstellingen in het Thomastheater, etc. Daarnaast zijn er samen met de gemeente plannen ontwikkeld om het voorterrein te renoveren en meer in lijn te brengen met de inrichting van de rest van de Prinses Irenestraat. Verder wordt restauratie en verduurzaming van het gebouw voorbereid, met in de eerste fase herstel metselwerk voorgevel, vervangen ramen met isolatieglas, vernieuwen van platte daken en modernisering van vergaderzalen. Op wat langere termijn gaat ook het Thomastheater en de foyer gerenoveerd worden.


Marcel Steinbach

De Thomas wil u graag informeren en met u van gedachten wisselen over deze ontwikkelingen. Daarvoor wordt een informatieavond gehouden op dinsdag 9 mei a.s. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma met diverse presentaties om 20 uur, einde 21.30 uur en aansluitend borrel. Wij nodigen u hierbij van harte uit voor deze avond. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

 

Leo Endedijk
Ceramiquelaan 237
1031 KG Amsterdam
Tel. 06 51991550
leo@hagedijk.nl