U bent hier:

Aanbesteding tunnel Amsterdamse Zuidasdok begonnen: "Langdurige hinder onvermijdbaar"

29/07/2023

Sinds deze week kunnen bouwers een plan indienen om de A10 Zuid te ondertunnelen. Eind september 2023 worden maximaal drie bouwers geselecteerd om verdere gesprekken mee te voeren. De bouw van de tunnel zal waarschijnlijk in 2027 beginnen. 

Het gaat om een Europese aanbesteding door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstraat en ProRail. In de zogeheten Aanbestedingsleidraad staat dat 'robuust, duurzaam en veilig ondertunnelen van de A10 Zuid in een vitale Zuidas' de ambitie is.

Vele jaren

Het deel van de A10 dat ondertunneld wordt ligt tussen knooppunt De Nieuwe Meer (aan de westzijde) en knooppunt Amstel (aan de oostzijde). Het werk zal naar verwachting tot ongeveer 2036 duren en dus vele jaren merkbaar zijn.

"Gezien de lange looptijd en omvang van het project is het onvermijdelijk dat de omgeving langdurig hinder ondervindt", schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "De wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het project, het zorgvuldig aandacht hebben voor, en afwegen van, de belangen in de omgeving en de wijze waarop wordt omgegaan met klachten, bepalen mede het draagvlak in de omgeving."

"Er zijn weinig locaties waar zoveel samenkomt – en de samenhang zo groot is - als op de Zuidas"

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dat draagvlak zou 'in alle fases van essentieel belang' zijn. "Er zijn weinig locaties waar zoveel samenkomt – en de samenhang zo groot is - als op de Zuidas. Deze complexe omgeving vraagt om een sterke planmatige en adaptieve aanpak, waarbij tijdige afstemming met stakeholders plaatsvindt. De omgeving verwacht daarbij realisme, inlevingsvermogen en laten zien waar men mee bezig is."

Internationale toplocatie

Het totale project, waarbij ook station Zuid flink wordt uitgebreid, moet 'een stevige impuls geven aan de doorgroei van Zuidas tot een internationale toplocatie met een gemengd stedelijk milieu'. De ondertunneling zou er ook voor zorgen dat de geluidsoverlast van de A10 Zuid verdwijnt en dat de buurten aan beide kanten van de snelweg beter met elkaar verbonden worden. Het zou ook meer groen opleveren.

Overigens blijven beide delen van de Zuidas nog steeds van elkaar gescheiden door de trein- en metrosporen. In het beginstadium van het project is ooit nog gesproken van het eveneens ondertunnelen van die sporen, maar daar is van afgezien. Het project is al verschillende malen uitgesteld en duurder geworden, maar in 2020 werd besloten om er wel mee door te gaan