U bent hier:

Voorbereidend werk tunnel A10 Zuid bij Van Beinumstraat

10/10/2023

Vanaf 16 oktober 2023 tot aan kerst verandert een deel van de Eduard van Beinumstraat (naast restaurant Wagamama) tijdelijk in een bouwterrein. We gaan de ondergrond vrijmaken, omdat hier in de toekomst de noordelijke snelwegtunnel komt.

Waar in Zuidas

Eerder werd om dezelfde reden ook al een boom in de meest zuidwestelijke hoek van het Zuidplein verwijderd. Daaronder bevonden zich luchtkanalen van het ventilatiesysteem van de parkeergarage van het World Trade Center Amsterdam (WTC). De uitblaasopening van dat systeem is nu nog weggewerkt in het windscherm naast restaurant Wagamama. Zowel dit ventilatiesysteem als het windscherm belemmeren de toekomstige bouw van de noordelijke snelwegwegtunnel van Zuidasdok, die ook vlak voor station Amsterdam Zuid langs gaat lopen. De komende periode gebruiken we om het ventilatiesysteem aan te passen en het windscherm te verwijderen. Daarvoor moet een bouwkuip worden aangelegd. De werkzaamheden kunnen geluidshinder geven.

Intrillen damwanden

Op 16 oktober beginnen we met de opbouw van het werkterrein, de aanvoer van materiaal en het buitenwerkingstellen van de installatie. De week erna, vanaf 23 oktober trillen we tussen 7:00 uur en 17:00 uur ruim veertig damwanden de grond in, om een bouwkuip aan te leggen. Bij uitloop kan worden doorgewerkt tot 19:00 uur. Dit kan geluids- en trillingoverlast geven. Ook de sloop van de fundering van het windscherm en het weer verwijderen van de damwanden kan geluidshinder opleveren. Met geluidswerende doeken proberen we de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken.

Informatie

De werkzaamheden starten op 16 oktober en lopen door tot midden december. We werken doordeweeks van 7.00 – 17.00 uur. Met uitzondering wordt doorgewerkt tot 19.00 uur en kan er worden gewerkt op zaterdag. De werkzaamheden die het meeste bouwlawaai geven, vinden plaats in de week van:

  • 23 t/m 27 oktober – in de grond brengen van damwandplanken
  • 30 oktober t/m 25 november – sloop fundering windscherm
  • 1, 4 en 5 december – verwijderen van damwandplanken

Lees de bewonersbrief

Read the residents letter

Tunnel Zuidasdok
De A10 Zuid brengen we in het centrum van Zuidas onder de grond. Op die manier kan station Amsterdam Zuid uitgroeien tot een openbaar vervoerknooppunt voor trein, metro, bus en tram. Aan de noordkant van het station ontstaat ruimte voor een busstation en groen. Aan de zuidkant komt op het dak van de tunnel een tramstation en komt ruimte voor een derde treinperron. Voor het tunnelproject loopt momenteel de aanbesteding. Het is de verwachting dat grootschalige bouwwerkzaamheden in 2027 gaan starten.