U bent hier:

Voorlopig ontwerp klaar voor terrein bij Beatrixpark

13/02/2024

Het gebied tussen Kapel & Convict en de gebouwen van AkzoNobel, Stibbe en het St. Nicolaaslyceum krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte is klaar. Het wordt groen en parkachtig.

Waar in Zuidas

Er is een hoop gaande langs de westflank van het Beatrixpark. Momenteel wordt hier druk gebouwd aan de woontorens van Park Meadows, en volgend jaar start op kavel 2 (zie kaartje) de bouw van wooncomplex Habitat Royale. Dat betekent dat ook de openbare ruimte in het gebied mee verandert. De afgelopen jaren hebben omwonenden op verschillende momenten kunnen meepraten over de invulling hiervan. Op basis daarvan hebben wij een voorlopig ontwerp gemaakt. Hoewel het gebied officieel geen deel uitmaakt van het Beatrixpark, wil de buurt (net als wij) wel dat het hier gevoelsmatig op aansluit. Daar hebben we zo veel mogelijk gehoor aan gegeven.


Op kavel 6 & 7 is de bouw gestart van Park Meadows. Op Kavel 2 start in 2025 de bouw van Habitat Royale.

Het gebied achter de gebouwen van AkzoNobel, Stibbe en het St. Nicolaaslyceum

Parkachtig gevoel doortrekken

‘In participatiebijeenkomsten bleek dat buurtbewoners het gebied graag groen en natuurlijk ingericht zien’, vertelt ontwerper openbare ruimte Alessandro Solci. ‘De twee bruggen over het water vormen in feite de entree naar het park. Maar gevraagd naar waar het park zou moeten beginnen, gaven omwonenden aan dat dat veel eerder mag.’ En dus hebben Solci en zijn team het parkachtige gevoel proberen door te trekken. ‘Dat doen we door gebruik te maken van dezelfde materialen als in het park, bijvoorbeeld voor de padenstructuur. En er komen in de eindsituatie veel inheemse bomen en grote struiken die ook in het park voorkomen.’

Planning
De aanleg van de openbare ruimte gebeurt de komende jaren in drie fases. Dat heeft te maken met de bouw van de woongebouwen. Nadat deze klaar zijn starten ook werkzaamheden voor de tunnel voor de A10 Zuid in het gebied.

- Het deel rond Park Meadows (1e helft 2027)
- Het deel tussen Park Meadows en Habitat Royale, inclusief de open kom (2e helft 2027)
- Het deel bij de Christian Neefestraat, inclusief het nieuwe fietspad (circa 2034)

Open kom

De echte troef in het ontwerp is de zogenaamde ‘open kom’, een groen veld in de vorm van een halve cirkel en omzoomd door bomen, aflopend naar het water. Deze kom komt tussen Park Meadows en Habitat Royale in te liggen. Solci: ‘Dit vormt echt de visuele en fysieke verbinding tussen het park en de openbare ruimte aan de westkant ervan. Daarnaast verbindt het ook de twee woongebouwen. Een ruimte om samen te komen en te ontspannen.’ Daarnaast komen in de openbare ruimte verblijfsplekken in het groen, een natuurlijke oever en verschillende routes voor voetgangers en fietsers. Langs de oever komt een wandelpad dat aansluit op de routes in het Beatrixpark. Vlak achter dit veld komt een speelplek met houten speelelementen voor jonge kinderen.


De 'open kom'

Houten spelelement voor jonge kinderen

Groen
In het voorlopig ontwerp zijn 225 bomen opgenomen waarvan een deel groen blijft in de winter. Er komen zowel bloesembomen als bomen met herfstkleuren in de openbare ruimte. De gekozen beplanting biedt voeding aan insecten, vogels en andere dieren. Bovendien sluiten de bomen- en plantensoorten aan op de aanwezige en inheemse beplanting, zowel van het Beatrixpark als het Beethovenplein.

Fietspad Christian Neefestraat

Het laatste deel bij de Christian Neefestraat kan pas worden aangelegd na de realisatie van Zuidasdok. Na de bouw van de snelwegtunnel komt er ruimte om het talud groen in te richten en bij het park te betrekken. In dit gedeelte komt in de toekomst het nieuwe fietspad richting de RAI. In het voorlopig ontwerp hebben we een suggestie voor de ligging van dit fietspad opgenomen, maar dit pad kan uiteindelijk anders komen te liggen. Om al in een eerder stadium twee fietsroutes door dit gebied te hebben, leggen we eerst een tijdelijk fietspad aan tussen de twee woongebouwen door. Dit loopt over een tijdelijke dam naar het Beatrixpark.

Meer weten? In onze bibliotheek vindt u de plankaart en uitgebreide informatie over het voorlopig ontwerp.