U bent hier:

Erotisch Centrum naar vervolgfase

03/04/2024

Collegebesluit Locatie Erotisch Centrum

Op 18 december 2023 heeft het college van B&W het principebesluit aan de raad voorgelegd om met de locatie Europaboulevard in stadsdeel Zuid het vervolgtraject in te gaan voor ontwikkeling van het Erotisch Centrum. In de tussentijd is dit principebesluit door de gemeenteraadsleden besproken en afgewogen, zowel tijdens een inspreekavond van de raad (1 februari), de Commissie Algemene Zaken (15 februari) en in de Gemeenteraad (27/28 maart).

Uitkomst gemeenteraad

In de vergadering van 28 maart jongstleden heeft de gemeenteraad het voorstel voor de locatie Europaboulevard met een meerderheid gesteund. Deze steun betekent dat het college van B&W een volgende stap mag nemen om tot een projectbesluit te komen. Meer informatie over wat de vervolgstappen inhouden, vindt u in de tijdlijn op onze website.

Informatie en participatie

Onderdeel van het vervolgtraject is ook het informatie- en participatieproces. Hierbij worden diverse groepen belanghebbenden betrokken, waaronder sekswerkers, bewonersverenigingen, ondernemers en marktpartijen. We informeren u hierover zo spoedig mogelijk.

Voor contact kunt u mailen naar erotischcentrum@amsterdam.nl.

Projectteam Erotisch Centrum