U bent hier:

Aanleg groene omzoming van dakpark PI59

26/04/2024

Op het dak van de parkeergarage van PI59 is gestart met de aanleg van een groene rand van het parkeerdek die vanaf de straat zichtbaar is. Het is onderdeel van een openbaar toegankelijk parkje, dat doorloopt in het naastgelegen straatje. Een update.


Marcel Steinbach

Waar in Zuidas

Buren van PI59, het nieuwe hoofdkantoor van Philips op de hoek Parnassusweg-Prinses Irenestraat, konden begin 2023 meedenken over de invulling van het parkje. Dit parkje komt op het dak van de parkeergarage van PI59 en loopt door in het straatje naast de garage, tussen de Prinses Irenestraat en het Strawinskypad. Om geïnteresseerden te laten meedenken, gebruikten we een online middel met de naam ‘Swipocratie’. Uit de resultaten bleek dat groen, sport en spel hoog scoorden. In de zomer van 2023 bespraken we de eerste ideeën voor de inrichting met belangstellenden tijdens een informatiebijeenkomst.


Marcel Steinbach

Het straatje ernaast krijgt ook een nieuwe invulling

Vervolg ontwerptraject

Met de inbreng van omwonenden zijn de ontwerpers van de gemeente (voor het straatje) en van de eigenaar Cityhold (voor het parkeerdak) aan de slag gegaan om tot een samenhangende invulling van beide delen van het parkje te komen, dat recht doet aan de wensen van de buurt. Dit ontwerptraject heeft wat meer tijd gevergd dan aanvankelijk voorzien. Volgens de huidige planning kunnen we het ontwerp vóór de zomervakantie met de omwonenden en geïnteresseerden delen.

Beplanting gestart

Ondanks dat het totale ontwerp voor het park dus nog niet helemaal klaar is, wordt momenteel al wel de rand van het parkeerdak met planten en struiken groen ingericht. Dit komt omdat in het oorspronkelijke ontwerp op het dak van de parkeergarage een basketbalveld was voorzien. Omwonenden hadden bezwaar tegen specifiek het basketbalveld, omdat ze geluidsoverlast vreesden. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, is het basketbalveld uit het ontwerp gehaald en is er alleen een vergunning verleend voor de groene omlijsting van het dakpark. Zo’n groene rand was sowieso de bedoeling en wordt dus nu al aangelegd, vooruitlopend op de totale invulling van het dakpark. Voor de invulling van het binnenste deel van het dakpark wordt op dit moment een ontwerp gemaakt, afgestemd op de uitkomsten van de participatie. Meer informatie hierover volgt op korte termijn.