U bent hier:

Gemeente Amsterdam voert nieuwe parkeerdrukmetingen uit in Prinses Irenebuurt

22/05/2024

Om een beeld te krijgen van de parkeercapaciteit in Amsterdam, voert de gemeente regelmatig parkeerdrukmetingen uit. Deze metingen geven inzicht in het percentage bezette parkeerplaatsen tijdens het onderzoek. Ze vinden altijd plaats buiten de vakantieperiodes.

De resultaten van deze metingen zijn te raadplegen op de website Parkeerdruk (amsterdam.nl), waar ze tot op straatniveau beschikbaar zijn. De meest recente metingen in de Prinses Irenebuurt (code K59A) dateren van januari 2023 en werden op verschillende momenten in de week uitgevoerd. Gemiddeld was de parkeerdruk in de Prinses Irenebuurt toen ongeveer 30%.

Het gemeentelijk Team Parkeernormen heeft aangekondigd dat er vóór de zomer van 2024 nieuwe parkeerdrukmetingen in de Prinses Irenebuurt zullen plaatsvinden. Deze resultaten worden vervolgens gecontroleerd op eventuele afwijkingen en zullen in het najaar van 2024 op Parkeerdruk (amsterdam.nl) worden geplaatst.

Bewoners die in de tussentijd structureel alarmerende parkeerdruk-situaties ervaren, kunnen hiervan een foto maken met locatie- en tijdsaanduiding. Deze informatie kan gemaild worden naar j.steenge@amsterdam.nl van het gemeentelijk Team Parkeernormen.