U bent hier:

Belangrijke ontwikkelingen binnen het Zuidasdok project

02/07/2024

Naast de recente werkzaamheden deze zomer spelen er nog meer ontwikkelingen binnen het Zuidasdok project. Eind vorig jaar werd bekend dat het programma Zuidasdok te maken heeft met een financieel tekort van 600-800 miljoen euro. In de afgelopen maanden hebben we intensief onderzocht hoe we de projecten, zoals het nieuwe Station Zuid, de gedeeltelijke ondertunneling van de A10-Zuid, en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, zouden kunnen versoberen om binnen het budget te blijven.

Besluiten en voortgang

De uitkomsten van ons onderzoek hebben we in mei aan onze politieke opdrachtgevers voorgelegd. Op basis daarvan hebben zij onlangs besluiten genomen en de Tweede Kamer en de gemeenteraad per brief geïnformeerd. De kern van deze brieven is dat zowel de minister als de wethouders, gezien het grote nationale en regionale belang, het volledige programma Zuidasdok opnieuw bevestigen: stationsvernieuwing, wegverbreding en ondertunneling.

Dit betekent dat we kunnen doorgaan met de aanbesteding van de tunnel die de A10 Zuid in het hart van de Zuidas ondergronds zal brengen. Deze zomer starten we met het project Tunnel, waarbij we in eerste instantie het voorontwerp van de noordelijke en zuidelijke tunnel verder uitwerken, en de realisatie van de zuidelijke tunnel op de planning staat. Met het huidige budget wordt zo het maximale gedaan, maar het tekort blijft bestaan.

Toekomstige plannen en budget

Het voordeel van dit besluit is dat er geen vertraging en de daarbij behorende kosten ontstaan. Echter, vanwege het huidige budgettekort kan de opdracht voor de realisatie van de noordelijke tunnel nog niet worden gegeven. Een definitief besluit over de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel zal door het nieuwe kabinet genomen moeten worden. De bestuurders hebben afgesproken hierover uiterlijk in de tweede helft van 2025 een besluit te nemen.

Vragen en meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie, raadpleeg onze website: Zuidasdok.nl of Zuidas.nl. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze update, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Rosaly Studulski
Adviseur Omgevingsmanagement Programmateam & OVT