U bent hier:

Lichtvervuiling: een groeiend probleem.

09/07/2024

Wat is lichtvervuiling?

Lichtvervuiling verwijst naar de overmatige of misplaatste kunstmatige verlichting die de natuurlijke duisternis van de nacht verstoort. Dit fenomeen heeft niet alleen gevolgen voor onze nachtrust, maar ook voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

De bron van het probleem

De Zuidas, bekend als het financiële en juridische hart van Amsterdam, blijft zich ontwikkelen en uitbreiden. De vele kantoren in dit gebied zijn ’s nachts vaak verlicht, wat zorgt voor een voortdurende bron van lichtvervuiling. Deze lichtstralen reiken tot in onze woonwijken, inclusief de Irenebuurt, waardoor de natuurlijke duisternis steeds verder teruggedrongen wordt.

Gevolgen voor de Irenebuurt

  1. Slaapverstoring: Onderzoek toont aan dat kunstmatig licht ’s nachts de productie van melatonine kan verstoren, een hormoon dat essentieel is voor een gezonde slaap. Veel bewoners klagen over slaapproblemen als gevolg van de felverlichte kantoren in de Zuidas.
  2. Milieu-impact: Lichtvervuiling beïnvloedt ook de lokale fauna. Nachtactieve dieren, zoals vleermuizen en vogels, raken gedesoriënteerd door de kunstmatige verlichting. Dit kan hun gedrag, voortplanting en overleving negatief beïnvloeden.
  3. Energieverspilling: Het onnodig laten branden van kantoorlichten gedurende de nacht draagt bij aan energieverspilling en een hogere CO2-uitstoot. In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, is dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Wat kunnen we doen?

Gelukkig zijn er stappen die we als gemeenschap kunnen ondernemen om de impact van lichtvervuiling te verminderen:

  1. Bewustwording creëren: Door het probleem te bespreken in onze buurt en in contact te treden met de bedrijven op de Zuidas, kunnen we hen bewust maken van de nadelige effecten van hun nachtelijke verlichting. Er zijn al diverse campagnes gestart om aandacht te vragen voor deze kwestie. Bijvoorbeeld, zoals gemeld in een artikel op NOS.nl, zijn er campagnes opgezet om onnodig licht in kantoorpanden te verminderen .
  2. Advocacy en samenwerking: Als vereniging kunnen we lobbyen bij de gemeente Amsterdam voor strengere regelgeving rondom lichtvervuiling. Samen kunnen we aandringen op het invoeren van verlichtingsbeleid dat de lichtvervuiling beperkt, zoals het verplicht uitschakelen van niet-essentiële verlichting na werktijd. Er zijn al herhaalde oproepen gedaan vanuit de Zuidas zelf om het licht uit te doen, zoals te lezen is in artikelen van de Zuidas website  .
  3. Gebruik van technologie: Bedrijven kunnen worden aangemoedigd om gebruik te maken van energiezuinige en gerichte verlichtingsoplossingen, zoals bewegingssensoren en timers, om te zorgen dat lichten alleen branden wanneer dat echt nodig is.

Laten we samenwerken voor een donkerdere en gezondere nacht!

Bronnen: