Bestuur

De vereniging kent een bestuur van 7 personen. In principe worden voor belangrijke en grote thema's commissies samengesteld met buurtbewoners waarbij altijd iemand van het bestuur vertegenwoordigd is. Wil je ons iets vragen of meedelen? Stuur gerust een e-mail aan bestuur@irenebuurt.nl. De belangrijkste dossiers en taakgebieden voor het jaar 2018 zijn verdeeld zoals hieronder aangegeven:

Sjenka Tamse

 • Voorzitter
 • Dossier Woongenot
 • Dossier Water
 • Communicatie

Quino van Schaik

 • Aspirant-lid

Dik van Mourik

 • Penningmeester
 • Dossier Groen

Marnix van Andel

 • Aspirant-lid

Caroline Beijdorff

 • Dossier Hinder
 • Dossier Erfpacht
 • Koepelorganisaties

Godfried Kinnegim

 • Dossier Parkeren

Jaap Weijers

 • Website
 • Communicatie
 • Leden