Bestuur

De vereniging kent een bestuur van 7 personen. In principe worden voor belangrijke en grote thema's commissies samengesteld met buurtbewoners waarbij altijd iemand van het bestuur vertegenwoordigd is. Wil je ons iets vragen of meedelen? Stuur gerust een e-mail aan bestuur@irenebuurt.nl

Sjenka Tamse

 • Voorzitter
 • Diverse Dossiers

Quino van Schaik

 • Communicatie

Dik van Mourik

 • Penningmeester
 • Diverse Dossiers

Marnix van Andel

 • Diverse dossiers

Caroline Beijdorff

 • Diverse Dossiers
 • Koepelorganisaties

Godfried Kinnegim

 • Dossier Parkeren

Jaap Weijers

 • Website
 • Ledenadministratie